Oбява за работа

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001¬1.003 с наименование: „Нови работни места в Телевизия Туризъм“ по Договор BG05M9OP001-1.003-2977-C01. по процедура за набиране на проекти “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ се обръщаме към вас за съдействие за набиране на подходящи кандидати от целевите групи.
прочети още
Новини