Назад

Президентът на ЕАФФ е избран в Управителния орган на ЮНЕСКО Център 2 - България


Калоян Николов, президент на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ бе избран за член на Общото събрание и Член на изпълнителния съвет на Регионален център за опазване на нематериално културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. 

Сесията на Общото събрание се проведе на 20 ноември в София. По време на срещата на високо равнище членовете на ОС от България и Югоизточна Европа (общо 16 държави) обсъдиха отчета за дейността на Центъра за 2018 г. и работния му план за 2019 год. Дискутирани бяха и неговия Устав, както и други основни и финансови документи.

Президентът на ЕАФФ ще бъде делегат и на тринадесетата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която ще се проведе от 26 ноември до 1 декември в Порт Луис, Мавриций. По време на сесиите двадесет и четирите държави членки на Комитета ще дискутират редица въпроси, които са важни за опазването на живото наследство по света.

 

Президентът на ЕАФФ бе избран за член на Управителния Комитет на ICH NGO FORUM по време на UNESCO 13 COM

 

На 13-та сесия на Междуправителствения комитет за опазване на Нематериалното културно наследство от 25 ноември до 1 декември 2018 г., Порт Луис (Република Мавриций) се проведе Общото събрание на Форума на Неправителствените организации на ICH /ICH NGO FORUM/ - платформа за комуникация, работа в мрежа, обмен и сътрудничество за НПО, акредитирани от ЮНЕСКО за предоставяне на консултантски услуги на Междуправителствения комитет в рамките на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на Нематериалното културно наследство от 2003 г. 

На проведените избори за нови членове на Управителния съвет, г-н Калоян Николов - Президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали - ЕАФФ (ICH партньор на ЮНЕСКО) и член на Изпълнителния съвет на Регионален център за опазване на Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, под егидата на ЮНЕСКО (Категория 2) бе избран за член на Управителния комитет за регион Източна Европа. 

Членовете на Управителния комитет на ICH NGO FORUM са общо 7 и са разделени по региони за 176 Неправителствени организации, акредитирани към Междуправителствения комитет за опазване на Нематериалното културно наследство - Конвенция на ЮНЕСКО от 2003 г.  

"Това е ново предизвикателство за мен, което приемам с чест и се надявам да оправдая гласуваното ми доверие." - сподели г-н Николов.  


Share |