Назад

Нова книга представя в Бургас тайните на нос Емине


Новата книга "Тайните на нос Eмине" с автор проф. д-р Иван Христов, ще бъде представена в Бургас днес, на 25.06.2020 г /четвъртък/, от 17.30 часа, в зала „Георги Баев“ в Културен център "Морско казино". Изданието ще бъде показано за пръв път пред широка публика в морския град. В него са публикувани част от резултатите от археологически проучвания в землището на село Емона, Община Несебър в периода 2017 - 2019 г. и е направен анализ на запазените писмени сведения за историята на населеното място. Предложено е подробно описание на резултатите от изследванията на късноантичната и средновековна крепост, която някога се е издигала на черноморския нос Емине. Представен е и преглед на запазените извори за древната история на района. Акцент е поставен върху описание на всички локализирани археологически паметници в землището на село Емона и контактната зона с други населени места в близост до черноморския бряг. С това изследване авторът е направил опит да запълни така нареченото ”бяло петно” в археологическата карта на част от Западния Понт - зоната между гр. Свети Влас на изток- североизток до нос Кочан – Крепост Херкуленте и от черноморския бряг на север до трасето на пътя през Поморийския проход (Емeнски проход). Под термина „бяло петно” автора има предвид територия останала слабо и несистематично изследвана от археолози и историци. Липсата на систематичност в проучванията проличава в периодите на дълго игнориране на територията от изследователите, предвид наличието на действаща военна зона в землището на с. Емона, сравнително трудния терен за обхождания и невъзможността де се провеждат археологически разкопки на нос Емине до пролетта на 2019 г. В изданието са анализирани механизмите и причините за загуба на площ в района на нос Емине в резултат от процеси на гравитационни деформации. Анализът е извършен от д-р Стефан Велев –научен секретар на Българския антарктически институт. Обобщената информация се вписва в стратегията за интердисциплинарен подход при разкриването на множеството загадки, които района на с. Емона предлага на проучвателите от различни специалности. В изследванията на зоната около Емона и нос Емине участва и директорът на Регионален исторически музей - Бургас д-р Милен Николов.


Share |