Фестивала на белия щъркел в село Мрамор 2012

Ежегодният национален Фестивал на белия щъркел се провежда в село Мрамор, в столичния район Връбница. Фестивалът съвпада с настъпването на пролетта и има за цел да работи за пропагандирането на екологично съзнание сред подрастващите. Целта е опазване на околната среда и застрашените видове, за разбирателството на човека с природата. Снимки от петото му...

прочети още
Фотографии