Риболов по поречието на река Тунджа

Река Tунджа е една от най-дългите и пълноводни реки в България, ляв приток а Марица, чийто водосборен басейн от 7 880 кв.км обхваща южните склонове на Централна Стара планина, част от Подбалканските котловини, части от Сърнена Средна гора и Тракийската низина. На нея са и два от големите язовири у нас – „Копринка” и „Жребчево”, което е предпоставка за...

прочети още
На риболов

  • Риболов на язовир „Въча”

    Язовирите в Родопите са едни от най-привлекателните места за развитието на риболовния туризъм в България. В Западните Родопи, района на Девин и Батак са съсредоточени едни от най-големите язовири у нас. Сред тях с възможностите си за риболов се...

    прочети още