Родопите

Родопите е най-обширната планина в България . Името е тракийско, но е наричана и Славееви гори. Чрез текстовете на Овидий и Псевдо-Плутарх до нас е достигнал тракийски мит за възникването на Родопите и Стара планина: „Родопа и Хемус били брат и сестра и почнали взаимно да се желаят, като Хемус я наричал Хера, а пък тя назовавала любимия си Зевс. Понеже...

прочети още
На планина

  • Стара планина

    На Стара планина или Балкана, е кръстен целият Балкански полоуостров. Не случайно – ридовете й преминават от запад на изток през цяла Бълария, като разделят страната на две части – северна и южна. И въпреки името си, това всъщност е...

    прочети още