Природни забележителностиНазад

Природен парк „Златни пясъци”


Като чуете „Златни пясъци” и вероятно веднага се сещате за един от най-големите ни черноморски курорти. И с право – добил е световна популярност заради златните си плажове, закътани от масивни гори. Именно в тези гори обаче, обрамчващи като пояс районът северно от град Варна е образуван и един от 11-те природни паркове в България – носещ също името „Златни пясъци”.

Имайте предвид, че паркът е по-стар от курорта. Обявен е за защитена територия още през 1943 г. И е разположен успоредно на морския бряг върху площ от 1320 ха. Дървесната растителност покрива 90% от площта на парка. В доловете, където се задържа вода през лятото, типичните за региона широколистни гори отстъпват място на гори от лонгозен тип. По стръмните каменисти склонове в североизточната част на парка се срещат храсталаци от топлолюбиви видове. Горските масиви на природния парк следват крайбрежната линия, обграждат курортния комплекс “Златни пясъци” и в южната си част се свързват с венец от курортните гори на град Варна. Територията на парка е заета от естествени широколистни гори, съставени от дъбовете: цер, благун, космът дъб, и келяв габър. Под защита са още 20 редки и застрашени от изчезване растителни вида, 70 вида птици и 25 вида бозайници. Паркът е разположен на миграционния път на птиците Via pontica. В югозападната част на парк “Златни пясъци” се намира и световноизвестният Аладжа манастир – средновековна скална обител от  ХІІІ-ХІV век, която с разположените в непосредствена близост Катакомби образува исторически комплекс.

На територията на парка са разработени пет туристически маршрута, които представят биологичното и ландшафтно разнообразие, както и други три специализирани маршрута. По протежение на маршрутите има оформени кътове за отдих – навеси, беседки с пейки, маси и огнища в близост до старинни чешми. Погледни места разкриват живописни панорамни гледки към морето, парка и курортния комплекс.

Посетителският и информационен център на парк “Златни пясъци” предлага водачество по маршрутите, тематични лекции и беседи и аудио-визуално представяне на защитени територии, алтернативни форми на туризъм, възможности за организиране на семинари, срещи и конференции.

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „По следите на легендите” - авторски разказ за легендите, обвеяли северното българско Черноморие, нос Калиакра и историко-археологическия резерват „Яйлата” още от времето на аргонавтите, та чак до наши дни.

 

Текст Стоян Радулов, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм, със съдействието на Милко Белберов, оператор Николай Василев


Share |