Природни забележителностиНазад

С лодка по Дунав из Природен парк „Персина”


Малко са местата в България, предлагащи исинско приключение сред природата и наистина интересно и пълноценно прекарване. Едно такова място е Природният прак „Персина” - един от единадесетте природни парка в България, и единственият, разположен по българското поречие на река Дунав. Тук най-голямата атракция е да се разходите с лодка по реката, покрай система от защитени острови и хабитати на птици и други речни и блатни съобщества.

Създаден през 2000 г., Природен парк „Персина” е разположен на територията на три дунавски общини - Никопол, Белене и Свищов. Дирекцията на парка се намира в град Белене, откъдето тръгва и маршрутът, разработен от управата на парка, който носи поетичното име „В обятията на Дунав”.

Той дава възможност с моторна лодка да се обиколят част от островите, влизащи в границите на парка, включително и най-големият от тях – о. Персин (Белене), с почивка на о-в Голяма бързина, от където през размножителния период се наблюдава смесената колония от чапли и корморани, а през зимата от пеликани и лебеди. Началната точка на маршрута е градският плаж на Белене, а продължителността е около 1 час и 30 минути. Преминава се покрай о. Магареца, о. Персина, о. Голяма бързина, о.Милка, о. Китка - и обратно. Маршрутът е уникален, защото пътувате по вода.

Още с първото си посещение тук ще установите, че най-голямото богатство на парк „Персина” са птиците. Описани са над 200 вида. Затова и Беленският комплекс острови е определен като едно от 50-те Орнитологично важни места в България. Така че ”Персина” е дом за световно застрашени видове като малкия корморан, червеногушата гъска, белооката потапница, ливадния дърдавец, къдроглавия пеликан и др. Заливните гори, затоните и блатата на островите са от голямо значение за размножаването, храненето и почивката на голям брой видове водолюбиви птици. Един от символите на парка е морският орел  - една от най-редките гнездящи птици в България.

Освен с природните си забележителности, територията на Природен парк “Персина” е свидетел на богато историческо минало. Доказателство за това са античната стена “Димум” край Белене, датираща от I-то хил. пр. Хр., средновековната Скална църква от Х-ХI в. край Никопол, Шишмановата крепост и църквата “Св. Св. Петър и Павел” от времето на Второто българско царство.

Уникалните природни дадености, богатото културно-историческо наследство в съчетание с гостоприемството на местните хора създават условия за развитие на орнитологичен, образователен, риболовен и други форми на екотуризъм.

Вижте в категория „Природни забележителности” повече информация за дивата природа на парк „Персина”.

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „До Дунав и езерото на пеликаните”. В него обичаната певица Нелина води екипа до местата на своето детство и забележителностите на Русе, Басарбовския скален манасир, езерото Сребърна и едноименното село...

 

100-те национални туристически обекта са представени и в едноименната поредица от Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.

 

Текст Стоян Радулов, снимки в галерията и оператор Николай Василев, архиви на Телевизия Туризъм и Природен парк „Персина”, видео – Телевизия Туризъм, със съдействието на Милко Белберов


Share |