CEMНазад

Съвет за електронни медии


Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg

 

Главен секретар:
Борислав Шабански - тел: 02/9708812

Директор „Специализирана администрация“:
Антоанета Лозенска–Тодорова - тел: 02/9708836

Главен юрисконсулт „Специализирана администрация”:
Емилия Станева – тел: 02/9708835

Главен инспектор „Специализирана администрация”:
Емилия Радева – тел: 02/9708845

Директор „Обща администрация“:
Румян Петров - тел: 02/9708840

Началник отдел „Бюджет и финанси”:
Спаска Янева - тел: 02/9708833

Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността”:
Мариана Андреева - тел: 02/9708813

Старши експерт „Организационни дейности и външни връзки”:
Цветана Дончева – тел: 02/9708810


Share |