Пътуване към оживялото Възраждане (филм за културно-исторически туризъм)

– премиера по ТВТ в неделя от 14:00 и от 19:00 ч.

Всеки народ притежава своите основания за национална гордост. Възраждането е „най-българското време” – както го нарича Захари Стоянов.

прочети още
Премиери