Седмична програма

ПОНЕДЕЛНИК – 30.03.2020

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Арменците в Пловдив (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за традиции и обичаи)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Мълчалива красота (образователен филм за традиции и обичаи)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Гумощник (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Моето Старо Стефаново (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Стъпки в Стария град (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за традиции и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Пътеката на времето: село Костенковци (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за спортен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК – 31.03.2020        

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Пътеката на времето: село Костенковци (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за спортен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Никополис ад Иструм (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Светилището на Дионис (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Стряма (образователен филм за пътешествия и приключения)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Моят Каменград (образователен филм за семеен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Сърцето на Стария град (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен филм за планински туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен филм за планински туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Гумощник (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за спортен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Мълчалива красота (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен филм за планински туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен филм за планински туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА – 01.04.2020 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Стряма (образователен филм за пътешествия и приключения)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Сърцето на Стария град (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен филм за планински туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен филм за планински туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Мълчалива красота (образователен филм за традиции и обичаи)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Пътеката на времето: село Костенковци (образователен филм за селски туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за спортен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Моят Каменград (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          По стъпките на легионите (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Никополис ад Иструм (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Светилището на Дионис (образователен филм за познавателен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Моето Старо Стефаново (образователен документален филм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Стъпки в Стария град (образователен документален филм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК – 02.04.2020     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Гумощник (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Арменците в Пловдив (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Моето Старо Стефаново (образователен документален филм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Стъпки в Стария град (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен филм за планински туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен филм за планински туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Арменците в Пловдив (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен филм за планински туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен филм за планински туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Стряма (образователен филм за пътешествия и приключения)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Сърцето на Стария град (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК – 03.04.2020  

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Моят Каменград (образователен филм за семеен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Мълчалива красота (образователен филм за традиции и обичаи)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за спортен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          По стъпките на легионите (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Никополис ад Иструм (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Светилището на Дионис (образователен филм за познавателен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Стряма (образователен филм за пътешествия и приключения)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Сърцето на Стария град (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Пътеката на времето: село Костенковци (образователен филм за селски туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          По стъпките на легионите (образователен филм за познавателен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА – 04.04.2020           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Моето Старо Стефаново (образователен документален филм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Стъпки в Стария град (образователен документален филм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          По стъпките на легионите (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за познавателен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Моят Каменград (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Пъзелът България: поглед към Възраждането (1 част) (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Стряма (образователен филм за пътешествия и приключения)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Пътеката на времето: село Костенковци (образователен филм за селски туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Гумощник (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Никополис ад Иструм (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Светилището на Дионис (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Пъзелът България: поглед към Възраждането (1 част) (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Арменците в Пловдив (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за традиции и обичаи)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ – 05.04.2020           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Никополис ад Иструм (образователен филм за познавателен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Светилището на Дионис (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Арменците в Пловдив (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Стряма (образователен филм за пътешествия и приключения)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен филм за планински туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен филм за планински туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Сърцето на Стария град (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Пъзелът България: поглед към Възраждането (2 част) (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Моят Каменград (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          По стъпките на легионите (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Самоков: Бялата порта на Рила (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Пъзелът България: поглед към Възраждането (2 част) (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Моят Каменград (образователен филм за семеен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)