Седмична програма

ПОНЕДЕЛНИК – 21.09.2020 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Хаховците от Желен  (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Молитвена броеница (образователен филм за традиции и обичаи)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Страсти по Йоан (образователен филм за традиции и обичаи)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Светилището на Дионис (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Юртата на древните българи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Косово (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Голяма Желязна (образователен филм за селски туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Сърцето на Стария град (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Брестовишко вино (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Молитвена броеница (образователен филм за традиции и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Хубаво село имаме (образователен филм за бит и кулинария)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Уиски и сода (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Светилището на Дионис (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Юртата на древните българи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Бели Осъм (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Созопол - вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК – 22.09.2020         

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Бели Осъм (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Созопол - вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          До Дунав и езерото на пеликаните (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Беклемето и Троянския проход (образователен филм за пътешествия и приключения)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Скици от Троян (образователен филм за семеен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Зона на пресичане (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Уиски и сода (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Елиас Канети от Русчук (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Косово (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Голяма Желязна (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Созопол - вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Хубаво село имаме (образователен филм за бит и кулинария)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Страсти по Йоан (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Елиас Канети от Русчук (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА – 23.09.2020 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Беклемето и Троянския проход (образователен филм за пътешествия и приключения)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Зона на пресичане (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Елиас Канети от Русчук (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за семеен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Сърцето на Стария град (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Брестовишко вино (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Страсти по Йоан (образователен филм за традиции и обичаи)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Созопол - вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Скици от Троян (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за семеен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Сърцето на Стария град (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Брестовишко вино (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          До Дунав и езерото на пеликаните (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК – 24.09.2020     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Хубаво село имаме (образователен филм за бит и кулинария)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Косово (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Голяма Желязна (образователен филм за селски туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Хаховците от Желен  (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Бели Осъм (образователен филм за селски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Елиас Канети от Русчук (образователен филм за културно-исторически туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Хубаво село имаме (образователен филм за бит и кулинария)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Уиски и сода (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Хаховците от Желен  (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Елиас Канети от Русчук (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Молитвена броеница (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Беклемето и Троянския проход (образователен филм за пътешествия и приключения)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Зона на пресичане (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК – 25.09.2020  

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за семеен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Скици от Троян (образователен филм за семеен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Светилището на Дионис (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Юртата на древните българи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Страсти по Йоан (образователен филм за традиции и обичаи)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Созопол - вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          До Дунав и езерото на пеликаните (образователен филм за познавателен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Светилището на Дионис (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Юртата на древните българи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Беклемето и Троянския проход (образователен филм за пътешествия и приключения)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Зона на пресичане (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Бели Осъм (образователен филм за селски туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за познавателен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Уиски и сода (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА – 26.09.2020           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Сърцето на Стария град (образователен документален филм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Брестовишко вино (образователен документален филм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Хубаво село имаме (образователен филм за бит и кулинария)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Уиски и сода (образователен филм за познавателен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Скици от Троян (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Двама художници при Балкана (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Беклемето и Троянския проход (образователен филм за пътешествия и приключения)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Бели Осъм (образователен филм за селски туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Косово (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Голяма Желязна (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          До Дунав и езерото на пеликаните (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Двама художници при Балкана (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Хаховците от Желен  (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Молитвена броеница (образователен филм за традиции и обичаи)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)