Седмична програма

ПОНЕДЕЛНИК - 12.11.2018 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Заспали къщи (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          С вкуса на Златна Добруджа. Рецепти от Алфатар (образователен филм за кулинарен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Приказка за къщата (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Истории от географски координати 41° с.ш. и  23°  и.д (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Плевен. Вълни по равнината (1 част) (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Плевен. Вълни по равнината (2 част) (образователен документален филм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Белинташ (образователен филм за планински туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Паметта на Родопите (образователен филм за планински туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Живото съкровище на Леново (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Живото съкровище на Леново (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК - 13.11.2018        

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за семеен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Косово (образователен филм за семеен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Иконописецът (образователен филм за религиозен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Златната ябълка (образователен филм за религиозен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Заспали къщи (образователен филм за познавателен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Плевен. Вълни по равнината (1 част) (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Плевен. Вълни по равнината (2 част) (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за познавателен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Иван, талантът и децата. Иван Яхнаджиев (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          С вкуса на Златна Добруджа. Рецепти от Алфатар (образователен филм за кулинарен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Истории от географски координати 41° с.ш. и  23°  и.д (образователен филм за селски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Дом от сняг (образователен филм за зимен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА - 14.11.2018 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Белинташ (образователен филм за планински туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Паметта на Родопите (образователен филм за планински туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Дом от сняг (образователен филм за зимен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Истории от географски координати 41° с.ш. и  23°  и.д (образователен филм за селски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Живото съкровище на Леново (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Живото съкровище на Леново (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Белинташ (образователен филм за планински туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Паметта на Родопите (образователен филм за планински туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Приказка за къщата (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Иконописецът (образователен филм за религиозен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Златната ябълка (образователен филм за религиозен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за семеен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Косово (образователен филм за семеен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Плевен. Вълни по равнината (1 част) (образователен документален филм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Плевен. Вълни по равнината (2 част) (образователен документален филм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК - 15.11.2018     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          С вкуса на Златна Добруджа. Рецепти от Алфатар (образователен филм за кулинарен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Косово (образователен филм за семеен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Дом от сняг (образователен филм за зимен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Заспали къщи (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Истории от географски координати 41° с.ш. и  23°  и.д (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Живото съкровище на Леново (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Живото съкровище на Леново (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Приказка за къщата (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК - 16.11.2018  

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Живото съкровище на Леново (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Живото съкровище на Леново (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Приказка за къщата (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Иконописецът (образователен филм за религиозен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Златната ябълка (образователен филм за религиозен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Иван, талантът и децата. Иван Яхнаджиев (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Плевен. Вълни по равнината (1 част) (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Плевен. Вълни по равнината (2 част) (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Дом от сняг (образователен филм за зимен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Иван, талантът и децата. Иван Яхнаджиев (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          С вкуса на Златна Добруджа. Рецепти от Алфатар (образователен филм за кулинарен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА - 17.11.2018           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Плевен. Вълни по равнината (1 част) (образователен документален филм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Плевен. Вълни по равнината (2 част) (образователен документален филм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Живото съкровище на Леново (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Живото съкровище на Леново (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Белинташ (образователен филм за планински туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Паметта на Родопите (образователен филм за планински туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Завръщане: Къщата на Хиндлиян (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Приказка за къщата (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за познавателен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Заспали къщи (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Истории от географски координати 41° с.ш. и  23°  и.д (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ - 18.11.2018           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Иван, талантът и децата. Иван Яхнаджиев (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Заспали къщи (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Иконописецът (образователен филм за религиозен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Златната ябълка (образователен филм за религиозен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Дом от сняг (образователен филм за зимен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          С аромат на глина (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Косово (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Иван, талантът и децата. Иван Яхнаджиев (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Иконописецът (образователен филм за религиозен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Златната ябълка (образователен филм за религиозен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          С аромат на глина (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)