Седмична програма

ПОНЕДЕЛНИК - 26.06.2017 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Ловеч - една люлякова усмивка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          По дългия път на хляба (образователен филм за селски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Голяма Желязна (образователен филм за селски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Небесни скитници (1 част) (образователен филм за екстремен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Небесни скитници (2 част) (образователен филм за екстремен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Разковничето (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен документален филм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Етрополе - истории за величие / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Батак - долина на светци / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          В Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за туристически маршрут)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристически маршрут)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК - 27.06.2017        

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Малко Търново - царство на светлината (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Малко Търново - царство на светлината (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за туристически маршрут)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристически маршрут)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          По дългия път на хляба (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Молитва (образователен филм за религиозен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Ловеч - една люлякова усмивка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Призвание и съдба (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          По дългия път на хляба (образователен филм за селски туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Голяма Желязна (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА            - 28.06.2017

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за туристически маршрут)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристически маршрут)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Етрополе - истории за величие / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Батак - долина на светци / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Разковничето (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Призвание и съдба (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          В Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Молитва (образователен филм за религиозен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Малко Търново - царство на светлината (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Малко Търново - царство на светлината (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Разковничето (образователен документален филм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен документален филм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК - 29.06.2017     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Голяма Желязна (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Призвание и съдба (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Молитва (образователен филм за религиозен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Голяма Желязна (образователен филм за селски туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Етрополе - истории за величие / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Батак - долина на светци / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Молитва (образователен филм за религиозен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Небесни скитници (1 част) (образователен филм за екстремен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Небесни скитници (2 част) (образователен филм за екстремен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК - 30.06.2017

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Небесни скитници (1 част) (образователен филм за екстремен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Небесни скитници (2 част) (образователен филм за екстремен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Малко Търново - царство на светлината (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Малко Търново - царство на светлината (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          В Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Разковничето (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Ловеч - една люлякова усмивка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Призвание и съдба (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          В Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Ловеч - една люлякова усмивка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА - 01.07.2017

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          По дългия път на хляба (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Етрополе - истории за величие / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Батак - долина на светци / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Молитва (образователен филм за религиозен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за туристически маршрут)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристически маршрут)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          По дългия път на хляба (образователен филм за селски туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          В Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Малко Търново - царство на светлината (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Малко Търново - царство на светлината (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Голяма Желязна (образователен филм за селски туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Молитва (образователен филм за религиозен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ - 02.07.2017           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Разковничето (образователен документален филм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен документален филм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Ловеч - една люлякова усмивка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Небесни скитници (1 част) (образователен филм за екстремен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Небесни скитници (2 част) (образователен филм за екстремен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Символът на вярата. История на Сердикийския събор (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Призвание и съдба (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Етрополе - истории за величие / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Батак - долина на светци / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Символът на вярата. История на Сердикийския събор (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за туристически маршрут)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристически маршрут)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)