Naturе attractionsBack

Скакавица


Езеро Скакавица е като крехко бижу в Рилските обятия. Устремен да открия откъде минава пътечката, избрах маршрута, по който бях минал преди две години.

Изглежда преминават само ентусиасти, които оставят по някой камък за маркер. Отново трябваше да подсичам водопада, който не беше толкова пълноводен, но пък бяха избуяли храсти.


Share |