Week program

ПОНЕДЕЛНИК – 25.01.2021

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Капанска история (образователен филм за традиции и обичаи)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Пътят към Храма (образователен филм за традиции и обичаи)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Песента на наковалнята (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Светлина ни е потребна (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Капанска история (образователен филм за традиции и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Винена история от Черниче (образователен филм за бит и кулинария)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Писаните булки не плачат (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК – 26.01.2021        

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Писаните булки не плачат (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Скални изваяния (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за пътешествия и приключения)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за семеен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Винена история от Черниче (образователен филм за бит и кулинария)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Пътят към Храма (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА – 27.01.2021 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за пътешествия и приключения)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Епопея по български. История за българския герб (образователен филм за семеен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Песента на наковалнята (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Светлина ни е потребна (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Пътят към Храма (образователен филм за традиции и обичаи)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Чифлик (образователен филм за зимен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Епопея по български. История за българския герб (образователен филм за семеен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Песента на наковалнята (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Светлина ни е потребна (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Скални изваяния (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК – 28.01.2021     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Винена история от Черниче (образователен филм за бит и кулинария)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Писаните булки не плачат (образователен филм за селски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Епопея по български. История за българския герб (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Винена история от Черниче (образователен филм за бит и кулинария)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Капанска история (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за пътешествия и приключения)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК – 29.01.2021  

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Епопея по български. История за българския герб (образователен филм за семеен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за семеен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Пътят към Храма (образователен филм за традиции и обичаи)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Чифлик (образователен филм за зимен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Скални изваяния (образователен филм за познавателен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за пътешествия и приключения)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Писаните булки не плачат (образователен филм за селски туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Чифлик (образователен филм за зимен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА – 30.01.2021           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Песента на наковалнята (образователен документален филм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Светлина ни е потребна (образователен документален филм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Винена история от Черниче (образователен филм за бит и кулинария)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Чифлик (образователен филм за зимен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Стъпки в Стария град (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за пътешествия и приключения)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Писаните булки не плачат (образователен филм за селски туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Скални изваяния (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Стъпки в Стария град (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Капанска история (образователен филм за традиции и обичаи)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ – 31.01.2021           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Скални изваяния (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен филм за пътешествия и приключения)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Средновековните паметници на Станимака (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Епопея по български. История за българския герб (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Чифлик (образователен филм за зимен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Средновековните паметници на Станимака (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          В Габрово и сърцето на Балкана (образователен филм за семеен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Винена история от Черниче (образователен филм за бит и кулинария)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)