Week program

Понеделник - 12.4.2021 г.

05:54           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

06:00           Българската Колхида (Избрано от старите ленти)

06:30           Завещанието на свещените рудари, 1 част (Познание)

07:00           Завещанието на свещените рудари, 2 част (Познание)

07:20           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

07:24           Завещанието на свещените рудари, 3 част (Познание)

07:44           Завещанието на свещените рудари, 4 част (Познание)

08:00           Плевен - вълни по равнината, 1 част (Градски маршрути)

08:20           Плевен - вълни по равнината, 2 част (Градски маршрути)

08:35           Боянската църква - София (Места на вярата)

09:00           Плевен - вълни по равнината, 3 част (Градски маршрути)

09:25           Плевен - вълни по равнината, 4 част (Градски маршрути)

09:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 1 част (За семейството)

10:16           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 2 част (За семейството)

10:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 3 част (За семейството)

11:05           Град Трявна (Български посоки)

11:30           В Кавракирово - с песен на зурни, 1 част (На село в България)

11:50           В Кавракирово - с песен на зурни, 2 част (На село в България)

12:06           Внимание, богомолка! (Избрано от старите ленти)

12:32           Курортът Камчия (Крайбрежни истории)

12:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:00           Цар Самуил в битка за България, 1 част (Култура и история)

13:21           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

13:30           Цар Самуил в битка за България, 2 част (Култура и история)

14:00           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 1 част (Култура и история)

14:18           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 2 част (Култура и история)

14:37           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

15:00           Непознатата Беласица, 1 част (Пътуване из България)

15:30           Непознатата Беласица, 2 част (Пътуване из България)

15:52           Боянската църква - София (Места на вярата)

16:03           Град Трявна (Български посоки)

16:30           Возкресението на Клисурския монастир (Религия и обичаи)

16:51           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

17:00           Българската Колхида (Избрано от старите ленти)

17:15           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:36           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

18:00           Крайдунавски маршрути - Гиген - Крайова (Пътуване из България)

18:30           Вила Армира - една съживена легенда, 1 част (Култура и история)

18:48           Вила Армира - една съживена легенда, 2 част (Култура и история)

19:00           Пъстрото лице на Добруджа, 1 част (Български традиции)

19:22           Боянската църква - София (Места на вярата)

19:30           Пъстрото лице на Добруджа, 2 част (Български традиции)

19:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Фолклорното наследство в Ружинци и съборите (Български традиции)

20:17           Фолклорна китка от събора Св. Неделя в Челопеч (Български традиции)

20:30           Туристически посоки в Средните Родопи, 1 част (Пътуване из България)

20:50           Туристически посоки в Средните Родопи, 2 част (Пътуване из България)

21:05           Остров Света Анастасия (Крайбрежни истории)

21:30           Обратен ход, 1 част (Култура и история)

21:47           Обратен ход, 2 част (Култура и история)

22:02           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 1 част (За семейството)

22:22           Град Трявна (Български посоки)

22:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 2 част (За семейството)

23:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 3 част (За семейството)

23:19           Завещанието на свещените рудари, 1 част (Познание)

23:35           Завещанието на свещените рудари, 2 част (Познание)

23:58           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

00:05           Завещанието на свещените рудари, 3 част (Познание)

00:30           Завещанието на свещените рудари, 4 част (Познание)

01:05           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

Понеделник - 12.4.2021 г.

05:54           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

06:00           Българската Колхида (Избрано от старите ленти)

06:30           Завещанието на свещените рудари, 1 част (Познание)

07:00           Завещанието на свещените рудари, 2 част (Познание)

07:20           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

07:24           Завещанието на свещените рудари, 3 част (Познание)

07:44           Завещанието на свещените рудари, 4 част (Познание)

08:00           Плевен - вълни по равнината, 1 част (Градски маршрути)

08:20           Плевен - вълни по равнината, 2 част (Градски маршрути)

08:35           Боянската църква - София (Места на вярата)

09:00           Плевен - вълни по равнината, 3 част (Градски маршрути)

09:25           Плевен - вълни по равнината, 4 част (Градски маршрути)

09:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 1 част (За семейството)

10:16           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 2 част (За семейството)

10:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 3 част (За семейството)

11:05           Град Трявна (Български посоки)

11:30           В Кавракирово - с песен на зурни, 1 част (На село в България)

11:50           В Кавракирово - с песен на зурни, 2 част (На село в България)

12:06           Внимание, богомолка! (Избрано от старите ленти)

12:32           Курортът Камчия (Крайбрежни истории)

12:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:00           Цар Самуил в битка за България, 1 част (Култура и история)

13:21           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

13:30           Цар Самуил в битка за България, 2 част (Култура и история)

14:00           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 1 част (Култура и история)

14:18           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 2 част (Култура и история)

14:37           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

15:00           Непознатата Беласица, 1 част (Пътуване из България)

15:30           Непознатата Беласица, 2 част (Пътуване из България)

15:52           Боянската църква - София (Места на вярата)

16:03           Град Трявна (Български посоки)

16:30           Возкресението на Клисурския монастир (Религия и обичаи)

16:51           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

17:00           Българската Колхида (Избрано от старите ленти)

17:15           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:36           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

18:00           Крайдунавски маршрути - Гиген - Крайова (Пътуване из България)

18:30           Вила Армира - една съживена легенда, 1 част (Култура и история)

18:48           Вила Армира - една съживена легенда, 2 част (Култура и история)

19:00           Пъстрото лице на Добруджа, 1 част (Български традиции)

19:22           Боянската църква - София (Места на вярата)

19:30           Пъстрото лице на Добруджа, 2 част (Български традиции)

19:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Фолклорното наследство в Ружинци и съборите (Български традиции)

20:17           Фолклорна китка от събора Св. Неделя в Челопеч (Български традиции)

20:30           Туристически посоки в Средните Родопи, 1 част (Пътуване из България)

20:50           Туристически посоки в Средните Родопи, 2 част (Пътуване из България)

21:05           Остров Света Анастасия (Крайбрежни истории)

21:30           Обратен ход, 1 част (Култура и история)

21:47           Обратен ход, 2 част (Култура и история)

22:02           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 1 част (За семейството)

22:22           Град Трявна (Български посоки)

22:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 2 част (За семейството)

23:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 3 част (За семейството)

23:19           Завещанието на свещените рудари, 1 част (Познание)

23:35           Завещанието на свещените рудари, 2 част (Познание)

23:58           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

00:05           Завещанието на свещените рудари, 3 част (Познание)

00:30           Завещанието на свещените рудари, 4 част (Познание)

01:05           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

Сряда - 14.4.2021 г.

05:56           На село едно време (3 минути минало)

06:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 1 част (За семейството)

06:31           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 2 част (За семейството)

07:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 3 част (За семейството)

07:19           Костенски водопад (Природен маршрут)

07:25           Цар Самуил в битка за България, 1 част (Култура и история)

07:41           Цар Самуил в битка за България, 2 част (Култура и история)

07:56           Обратен ход, 1 част (Култура и история)

08:20           Обратен ход, 2 част (Култура и история)

08:38           Еленска базилика - Пирдоп (Места на вярата)

09:00           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 1 част (Култура и история)

09:30           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 2 част (Култура и история)

09:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Непознатата Беласица, 1 част (Пътуване из България)

10:18           Непознатата Беласица, 2 част (Пътуване из България)

10:35           Крайдунавски маршрути - Гиген - Крайова (Пътуване из България)

11:06           Град Калофер (Български посоки)

11:35           Туристически посоки в Средните Родопи, 1 част (Пътуване из България)

11:55           Туристически посоки в Средните Родопи, 2 част (Пътуване из България)

12:10           Вила Армира - една съживена легенда, 1 част (Култура и история)

12:35           Вила Армира - една съживена легенда, 2 част (Култура и история)

12:48           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:03           Пъстрото лице на Добруджа, 1 част (Български традиции)

13:23           На село едно време (3 минути минало)

13:30           Пъстрото лице на Добруджа, 2 част (Български традиции)

14:00           Завещанието на свещените рудари, 1 част (Познание)

14:19           Завещанието на свещените рудари, 2 част (Познание)

14:40           Костенски водопад (Природен маршрут)

15:00           Завещанието на свещените рудари, 3 част (Познание)

15:36           Завещанието на свещените рудари, 4 част (Познание)

15:57           Еленска базилика - Пирдоп (Места на вярата)

16:05           Град Калофер (Български посоки)

16:30           Остров Света Анастасия (Крайбрежни истории)

16:52           На село едно време (3 минути минало)

17:00           Курортът Камчия (Крайбрежни истории)

17:14           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:33           Костенски водопад (Природен маршрут)

18:00           Българската Колхида (Избрано от старите ленти)

18:25           Туристически посоки в Средните Родопи, 1 част (Пътуване из България)

18:45           Туристически посоки в Средните Родопи, 2 част (Пътуване из България)

19:00           Возкресението на Клисурския монастир (Религия и обичаи)

19:19           Еленска базилика - Пирдоп (Места на вярата)

19:25           Българската Колхида (Избрано от старите ленти)

19:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Пъстрото лице на Добруджа, 1 част (Български традиции)

20:17           Пъстрото лице на Добруджа, 2 част (Български традиции)

20:31           В Кавракирово - с песен на зурни, 1 част (На село в България)

20:48           В Кавракирово - с песен на зурни, 2 част (На село в България)

21:04           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 1 част (Култура и история)

21:30           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 2 част (Култура и история)

21:49           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 3 част (Култура и история)

22:05           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 4 част (Култура и история)

22:29           Град Калофер (Български посоки)

22:35           Плевен - вълни по равнината, 1 част (Градски маршрути)

23:00           Плевен - вълни по равнината, 2 част (Градски маршрути)

23:17           Плевен - вълни по равнината, 3 част (Градски маршрути)

23:30           Плевен - вълни по равнината, 4 част (Градски маршрути)

23:52           На село едно време (3 минути минало)

00:00           Цар Самуил в битка за България, 1 част (Култура и история)

00:30           Цар Самуил в битка за България, 2 част (Култура и история)

01:04           Костенски водопад (Природен маршрут)

Четвъртък - 15.4.2021 г.

05:57           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

06:00           Курортът Камчия (Крайбрежни истории)

06:25           Белите вестители на пролетта, 1 част (Екология)

07:00           Белите вестители на пролетта, 2 част (Екология)

07:20           Боянската църква - София (Места на вярата)

07:30           Капанска история, 1 част (Български традиции)

07:48           Капанска история, 2 част (Български традиции)

08:02           Вила Армира - една съживена легенда, 1 част (Култура и история)

08:20           Вила Армира - една съживена легенда, 2 част (Култура и история)

08:36           Град Трявна (Български посоки)

09:00           Пъстрото лице на Добруджа, 1 част (Български традиции)

09:26           Пъстрото лице на Добруджа, 2 част (Български традиции)

09:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 1 част (За семейството)

10:16           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 2 част (За семейството)

10:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 3 част (За семейството)

10:57           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

11:30           Фолклорното наследство в Ружинци и съборите (Български традиции)

11:50           Фолклорна китка от събора Св. Неделя в Челопеч (Български традиции)

12:02           Внимание, богомолка! (Избрано от старите ленти)

12:30           Курортът Камчия (Крайбрежни истории)

12:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:00           Непознатата Беласица, 1 част (Пътуване из България)

13:24           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

13:30           Непознатата Беласица, 2 част (Пътуване из България)

14:00           Епоха, 1 част (Култура и история)

14:15           Епоха, 2 част (Култура и история)

14:28           Боянската църква - София (Места на вярата)

15:00           Епоха, 3 част (Култура и история)

15:30           Епоха, 4 част (Култура и история)

15:47           Град Трявна (Български посоки)

15:59           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

16:30           Обратен ход, 1 част (Култура и история)

16:54           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

17:00           Обратен ход, 2 част (Култура и история)

17:20           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:39           Боянската църква - София (Места на вярата)

18:00           Внимание, богомолка! (Избрано от старите ленти)

18:25           В Кавракирово - с песен на зурни, 1 част (На село в България)

18:49           В Кавракирово - с песен на зурни, 2 част (На село в България)

19:05           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 1 част (Култура и история)

19:24           Град Трявна (Български посоки)

19:30           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 2 част (Култура и история)

19:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Обратен ход, 1 част (Култура и история)

20:20           Обратен ход, 2 част (Култура и история)

20:35           Вила Армира - една съживена легенда, 1 част (Култура и история)

20:49           Вила Армира - една съживена легенда, 2 част (Култура и история)

21:01           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 1 част (За семейството)

21:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 2 част (За семейството)

21:47           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 3 част (За семейството)

22:02           Магията на куковете, 1 част (Български традиции)

22:21           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

22:30           Магията на куковете, 2 част (Български традиции)

23:00           Белите вестители на пролетта, 1 част (Екология)

23:20           Белите вестители на пролетта, 2 част (Екология)

23:35           Капанска история, 1 част (Български традиции)

00:00           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

00:05           Капанска история, 2 част (Български традиции)

00:30           Внимание, богомолка! (Избрано от старите ленти)

01:04           Боянската църква - София (Места на вярата)

Петък - 16.4.2021 г.

05:57           Язовирите по река Лом (Природен маршрут)

06:00           Завещанието на свещените рудари, 1 част (Познание)

06:31           Завещанието на свещените рудари, 2 част (Познание)

07:00           Завещанието на свещените рудари, 3 част (Познание)

07:23           Храм Св. Александър Невски - София (Места на вярата)

07:30           Завещанието на свещените рудари, 4 част (Познание)

07:47           Остров Света Анастасия (Крайбрежни истории)

08:02           Магията на куковете, 1 част (Български традиции)

08:19           Магията на куковете, 2 част (Български традиции)

08:40           Град Казанлък (Български посоки)

09:00           Возкресението на Клисурския монастир (Религия и обичаи)

09:25           Курортът Камчия (Крайбрежни истории)

09:43           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 1 част (Култура и история)

10:20           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 2 част (Култура и история)

10:36           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 3 част (Култура и история)

11:04           В стара Копривщица (3 минути минало)

11:30           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 4 част (Култура и история)

11:51           В Кавракирово - с песен на зурни, 1 част (На село в България)

12:04           В Кавракирово - с песен на зурни, 2 част (На село в България)

12:35           Българската Колхида (Избрано от старите ленти)

12:49           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:04           Магията на куковете, 1 част (Български традиции)

13:24           Язовирите по река Лом (Природен маршрут)

13:30           Магията на куковете, 2 част (Български традиции)

14:00           Белите вестители на пролетта, 1 част (Екология)

14:19           Белите вестители на пролетта, 2 част (Екология)

14:39           Храм Св. Александър Невски - София (Места на вярата)

15:00           Капанска история, 1 част (Български традиции)

15:31           Капанска история, 2 част (Български традиции)

15:52           Град Казанлък (Български посоки)

16:05           В стара Копривщица (3 минути минало)

16:30           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 1 част (Култура и история)

16:52           Язовирите по река Лом (Природен маршрут)

17:00           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 2 част (Култура и история)

17:18           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:36           Храм Св. Александър Невски - София (Места на вярата)

18:00           Курортът Камчия (Крайбрежни истории)

18:30           Вила Армира - една съживена легенда, 1 част (Култура и история)

18:50           Вила Армира - една съживена легенда, 2 част (Култура и история)

19:01           Фолклорното наследство в Ружинци и съборите (Български традиции)

19:22           Град Казанлък (Български посоки)

19:31           Фолклорна китка от събора Св. Неделя в Челопеч (Български традиции)

19:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Магията на куковете, 1 част (Български традиции)

20:19           Магията на куковете, 2 част (Български традиции)

20:36           Туристически посоки в Средните Родопи, 1 част (Пътуване из България)

20:55           Туристически посоки в Средните Родопи, 2 част (Пътуване из България)

21:10           Пъстрото лице на Добруджа, 1 част (Български традиции)

21:30           Пъстрото лице на Добруджа, 2 част (Български традиции)

21:46           Остров Света Анастасия (Крайбрежни истории)

22:00           Цар Самуил в битка за България, 1 част (Култура и история)

22:22           В стара Копривщица (3 минути минало)

22:30           Цар Самуил в битка за България, 2 част (Култура и история)

23:00           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 1 част (Култура и история)

23:23           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 2 част (Култура и история)

23:40           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 3 част (Култура и история)

00:05           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 4 част (Култура и история)

00:35           Крайдунавски маршрути - Гиген - Крайова (Пътуване из България)

01:10           Храм Св. Александър Невски - София (Места на вярата)

Събота - 17.4.2021 г.

05:57           Костенски водопад (Природен маршрут)

06:00           Крайдунавски маршрути - Гиген - Крайова (Пътуване из България)

06:32           Непознатата Беласица, 1 част (Пътуване из България)

07:00           Непознатата Беласица, 2 част (Пътуване из България)

07:23           Еленска базилика - Пирдоп (Места на вярата)

07:30           Обратен ход, 1 част (Култура и история)

07:47           Обратен ход, 2 част (Култура и история)

08:02           Плевен - вълни по равнината, 1 част (Градски маршрути)

08:22           Плевен - вълни по равнината, 2 част (Градски маршрути)

08:37           Град Калофер (Български посоки)

09:00           Плевен - вълни по равнината, 3 част (Градски маршрути)

09:30           Плевен - вълни по равнината, 4 част (Градски маршрути)

09:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 1 част (Култура и история)

10:17           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 2 част (Култура и история)

10:30           Българската Колхида (Избрано от старите ленти)

10:55           На село едно време (3 минути минало)

11:30           Вила Армира - една съживена легенда, 1 част (Култура и история)

11:48           Вила Армира - една съживена легенда, 2 част (Култура и история)

12:00           Пъстрото лице на Добруджа, 1 част (Български традиции)

12:29           Пъстрото лице на Добруджа, 2 част (Български традиции)

12:43           Телешоп (Телепазарен прозорец)

12:59           Завещанието на свещените рудари, 1 част (Познание)

13:22           Костенски водопад (Природен маршрут)

13:29           Завещанието на свещените рудари, 2 част (Познание)

13:59           Завещанието на свещените рудари, 3 част (Познание)

14:20           Завещанието на свещените рудари, 4 част (Познание)

14:39           Еленска базилика - Пирдоп (Места на вярата)

14:59           Непознатата Беласица, 1 част (Пътуване из България)

15:30           Непознатата Беласица, 2 част (Пътуване из България)

15:52           Град Калофер (Български посоки)

16:02           На село едно време (3 минути минало)

16:30           Цар Самуил в битка за България, 1 част (Култура и история)

16:53           Костенски водопад (Природен маршрут)

17:00           Цар Самуил в битка за България, 2 част (Култура и история)

17:23           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:41           Еленска базилика - Пирдоп (Места на вярата)

18:00           Остров Света Анастасия (Крайбрежни истории)

18:30           Туристически посоки в Средните Родопи, 1 част (Пътуване из България)

18:50           Туристически посоки в Средните Родопи, 2 част (Пътуване из България)

19:05           Пъстрото лице на Добруджа, 1 част (Български традиции)

19:24           Град Калофер (Български посоки)

19:30           Пъстрото лице на Добруджа, 2 част (Български традиции)

19:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Плевен - вълни по равнината, 1 част (Градски маршрути)

20:18           Плевен - вълни по равнината, 2 част (Градски маршрути)

20:30           Плевен - вълни по равнината, 3 част (Градски маршрути)

20:47           Плевен - вълни по равнината, 4 част (Градски маршрути)

21:00           Возкресението на Клисурския монастир (Религия и обичаи)

21:30           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 1 част (Култура и история)

21:46           Будният Сухиндол - исторически щрихи, 2 част (Култура и история)

22:00           Непознатата Беласица, 1 част (Пътуване из България)

22:23           На село едно време (3 минути минало)

22:30           Непознатата Беласица, 2 част (Пътуване из България)

23:00           Епоха, 1 част (Култура и история)

23:20           Епоха, 2 част (Култура и история)

23:30           Епоха, 3 част (Култура и история)

23:54           Костенски водопад (Природен маршрут)

00:00           Епоха, 4 част (Култура и история)

00:30           Остров Света Анастасия (Крайбрежни истории)

01:05           Еленска базилика - Пирдоп (Места на вярата)

Неделя - 18.4.2021 г.

05:55           Боянската църква - София (Места на вярата)

06:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 1 част (За семейството)

06:33           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 2 част (За семейството)

07:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 3 част (За семейството)

07:22           Град Трявна (Български посоки)

07:30           Епоха, 1 част (Култура и история)

07:49           Епоха, 2 част (Култура и история)

08:00           Епоха, 3 част (Култура и история)

08:20           Епоха, 4 част (Култура и история)

08:36           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

09:00           Цар Самуил в битка за България, 1 част (Култура и история)

09:30           Цар Самуил в битка за България, 2 част (Култура и история)

09:43           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Магията на куковете, 1 част (Български традиции)

10:18           Магията на куковете, 2 част (Български традиции)

10:35           Возкресението на Клисурския монастир (Религия и обичаи)

11:02           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

11:30           В Кавракирово - с песен на зурни, 1 част (На село в България)

11:50           В Кавракирово - с песен на зурни, 2 част (На село в България)

12:05           Фолклорното наследство в Ружинци и съборите (Български традиции)

12:35           Фолклорна китка от събора Св. Неделя в Челопеч (Български традиции)

12:50           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:06           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 1 част (Култура и история)

13:27           Боянската църква - София (Места на вярата)

13:35           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 2 част (Култура и история)

14:00           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 3 част (Култура и история)

14:17           Симеон - великият между царете. Пътят към царската корона, 4 част (Култура и история)

14:41           Град Трявна (Български посоки)

15:00           Епоха, 1 част (Култура и история)

15:28           Епоха, 2 част (Култура и история)

15:43           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

15:56           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

16:19           Епоха, 3 част (Култура и история)

16:36           Боянската църква - София (Места на вярата)

16:44           Епоха, 4 част (Култура и история)

17:05           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:25           Град Трявна (Български посоки)

17:55           Плевен - вълни по равнината, 1 част (Градски маршрути)

18:30           Плевен - вълни по равнината, 2 част (Градски маршрути)

18:47           Плевен - вълни по равнината, 3 част (Градски маршрути)

19:00           Плевен - вълни по равнината, 4 част (Градски маршрути)

19:21           Някога в Чепино, Лъджене и Каменица (3 минути минало)

19:30           Внимание, богомолка! (Избрано от старите ленти)

19:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Обратен ход, 1 част (Култура и история)

20:18           Обратен ход, 2 част (Култура и история)

20:33           Фолклорното наследство в Ружинци и съборите (Български традиции)

20:50           Фолклорна китка от събора Св. Неделя в Челопеч (Български традиции)

21:02           Крайдунавски маршрути - Гиген - Крайова (Пътуване из България)

21:30           Белите вестители на пролетта, 1 част (Екология)

21:49           Белите вестители на пролетта, 2 част (Екология)

22:05           Капанска история, 1 част (Български традиции)

22:26           Ждрела в Девински карстов район (Природен маршрут)

22:30           Капанска история, 2 част (Български традиции)

23:00           Курортът Камчия (Крайбрежни истории)

23:17           Завещанието на свещените рудари, 1 част (Познание)

23:33           Завещанието на свещените рудари, 2 част (Познание)

23:57           Боянската църква - София (Места на вярата)

00:05           Завещанието на свещените рудари, 3 част (Познание)

00:30           Завещанието на свещените рудари, 4 част (Познание)

01:05           Град Трявна (Български посоки)