Week program

ПОНЕДЕЛНИК - 19.03.2018 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Сердика е моят Рим (образователен филм за семеен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Лазарица (образователен филм за религиозен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Зелена магия (образователен филм за туристическа дестинация)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристическа дестинация)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Майсторите, които върнаха времето (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Майсторите, които върнаха времето (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Една пиринска пролет през фотообектива (образователен филм за планински туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Не екстремен филм (образователен филм за планински туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Храм Света Богородица - Благовещение (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Следи във времето (образователен документален филм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Зелена магия (образователен филм за туристическа дестинация)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристическа дестинация)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Белинташ (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Златната ябълка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Песента на Шипково (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК - 20.03.2018        

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Гордо изкуство (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          С аромат на глина (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Крепости от миналото, сенки в обектива (образователен филм за туристическа дестинация)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Покривите на София (образователен филм за туристическа дестинация)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Формулата (образователен филм за кулинарен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Храм Света Богородица - Благовещение (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Следи във времето (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Лазарица (образователен филм за религиозен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Сердика е моят Рим (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Лазарица (образователен филм за религиозен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Една пиринска пролет през фотообектива (образователен филм за планински туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Не екстремен филм (образователен филм за планински туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА - 21.03.2018 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Белинташ (образователен филм за културно-исторически туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Златната ябълка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Песента на Шипково (образователен филм за селски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Белинташ (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Златната ябълка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Майсторите, които върнаха времето (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Майсторите, които върнаха времето (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Крепости от миналото, сенки в обектива (образователен филм за туристическа дестинация)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Покривите на София (образователен филм за туристическа дестинация)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Гордо изкуство (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          С аромат на глина (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Храм Света Богородица - Благовещение (образователен документален филм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Следи във времето (образователен документален филм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК - 22.03.2018     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Една пиринска пролет през фотообектива (образователен филм за планински туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Не екстремен филм (образователен филм за планински туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Зелена магия (образователен филм за туристическа дестинация)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристическа дестинация)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Лазарица (образователен филм за религиозен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Гордо изкуство (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          С аромат на глина (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Песента на Шипково (образователен филм за селски туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Зелена магия (образователен филм за туристическа дестинация)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристическа дестинация)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Майсторите, които върнаха времето (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Майсторите, които върнаха времето (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Лазарица (образователен филм за религиозен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК - 23.03.2018

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Песента на Шипково (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Майсторите, които върнаха времето (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Майсторите, които върнаха времето (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Крепости от миналото, сенки в обектива (образователен филм за туристическа дестинация)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Покривите на София (образователен филм за туристическа дестинация)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Сердика е моят Рим (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Храм Света Богородица - Благовещение (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Следи във времето (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Формулата (образователен филм за кулинарен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Сердика е моят Рим (образователен филм за семеен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Белинташ (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Златната ябълка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА - 24.03.2018           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Песента на Шипково (образователен филм за селски туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Една пиринска пролет през фотообектива (образователен филм за планински туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Не екстремен филм (образователен филм за планински туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Пътят към Храма (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Зелена магия (образователен филм за туристическа дестинация)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за туристическа дестинация)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Майсторите, които върнаха времето (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Майсторите, които върнаха времето (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за семеен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Пътят към Храма (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Лазарица (образователен филм за религиозен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ - 25.03.2018           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Крепости от миналото, сенки в обектива (образователен филм за туристическа дестинация)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Покривите на София (образователен филм за туристическа дестинация)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Храм Света Богородица - Благовещение (образователен документален филм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Следи във времето (образователен документален филм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Белинташ (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Златната ябълка (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Формулата (образователен филм за кулинарен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Двама художници при Балкана (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Епоха (1 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Епоха (2 част) (образователен филм за туристическа дестинация)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Сердика е моят Рим (образователен филм за семеен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Гордо изкуство (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          С аромат на глина (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Двама художници при Балкана (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Формулата (образователен филм за кулинарен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Една пиринска пролет през фотообектива (образователен филм за планински туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Не екстремен филм (образователен филм за планински туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)