Week program

ПОНЕДЕЛНИК - 13.08.2018 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          По Кайзеровия път (образователен филм за екстремен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Стара Загора - свидетелят на историята  / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Полски Тръмбеш - 17 км път към бъдещето / с английски титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за еко туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен документален филм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Обратен ход (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Сердика е моят Рим (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Гела - Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Дълбок дол (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК - 14.08.2018        

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          От нишката до чергата (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Мълчалива красота (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          По Кайзеровия път (образователен филм за екстремен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Стара Загора - свидетелят на историята  / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Полски Тръмбеш - 17 км път към бъдещето / с английски титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за еко туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за спортен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА            - 15.08.2018

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Обратен ход (образователен филм за културно-исторически туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Сердика е моят Рим (образователен филм за културно-исторически туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за спортен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Гела - Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Дълбок дол (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Обратен ход (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Сердика е моят Рим (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          От нишката до чергата (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Мълчалива красота (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен документален филм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен документален филм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК - 16.08.2018     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за еко туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Стара Загора - свидетелят на историята  / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Полски Тръмбеш - 17 км път към бъдещето / с английски титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          От нишката до чергата (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Мълчалива красота (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за спортен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          По Кайзеровия път (образователен филм за екстремен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Гела - Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Дълбок дол (образователен филм за селски туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК - 17.08.2018

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Гела - Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Дълбок дол (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за спортен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Стара Загора - свидетелят на историята  / на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Полски Тръмбеш - 17 км път към бъдещето / с английски титри (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА - 18.08.2018           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Забравените гори (1 част) (образователен документален филм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Забравените гори (2 част) (образователен документален филм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Гела - Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Дълбок дол (образователен филм за селски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за еко туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Гумощник (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Обратен ход (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Сердика е моят Рим (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Гумощник (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          По Кайзеровия път (образователен филм за екстремен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ - 19.08.2018           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          По Кайзеровия път (образователен филм за екстремен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Неекстремен филм (образователен филм за спортен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          5 върха за 24 часа (образователен филм за спортен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          От нишката до чергата (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Мълчалива красота (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Западната порта на Източната римска империя (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Западната порта на Източната римска империя (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Видимото и невидимото на Родопите (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за еко туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за еко туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)