Week program

ПОНЕДЕЛНИК – 14.01.2019

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Белинташ (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Долнораковско масло или да отгледаш чесън (образователен филм за кулинарен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Ус килима: магията на нишките (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          В самобитния свят на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Духът на Сурва (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Дом от сняг (образователен филм за планински туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          България. Спа и балнеология (образователен филм за зимен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Светилището на Дионис (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Покривите на София (образователен документален филм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Сурва (образователен филм за религиозен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Состра (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Пирин - белият храм (образователен филм за планински туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Пирин - бялото предизвикателство (образователен филм за планински туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Завръщане на село в Родопите (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Завръщане на село в Родопите (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК – 15.01.2019        

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Благословените извори (образователен филм за семеен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Средновековните паметници на Станимака (образователен филм за семеен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Бъдни вечер (образователен филм за религиозен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Храм Света Богородица - Благовещение (образователен филм за религиозен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Белинташ (образователен филм за познавателен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Светилището на Дионис (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Покривите на София (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Состра (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Долнораковско масло или да отгледаш чесън (образователен филм за кулинарен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Духът на Сурва (образователен филм за селски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Дом от сняг (образователен филм за планински туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Археологическият парк в Сандански (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          България. Спа и балнеология (образователен филм за зимен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА – 16.01.2019 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Пирин - белият храм (образователен филм за планински туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Пирин - бялото предизвикателство (образователен филм за планински туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Археологическият парк в Сандански (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Духът на Сурва (образователен филм за селски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Завръщане на село в Родопите (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Завръщане на село в Родопите (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Пирин - белият храм (образователен филм за планински туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Пирин - бялото предизвикателство (образователен филм за планински туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Ус килима: магията на нишките (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          В самобитния свят на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Бъдни вечер (образователен филм за религиозен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Храм Света Богородица - Благовещение (образователен филм за религиозен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Благословените извори (образователен филм за семеен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Средновековните паметници на Станимака (образователен филм за семеен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Светилището на Дионис (образователен документален филм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Покривите на София (образователен документален филм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК – 17.01.2019     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Долнораковско масло или да отгледаш чесън (образователен филм за кулинарен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Дом от сняг (образователен филм за планински туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Сурва (образователен филм за религиозен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          България. Спа и балнеология (образователен филм за зимен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Благословените извори (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Средновековните паметници на Станимака (образователен филм за семеен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Археологическият парк в Сандански (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Белинташ (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Духът на Сурва (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Завръщане на село в Родопите (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Завръщане на село в Родопите (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Ус килима: магията на нишките (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          В самобитния свят на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Сурва (образователен филм за религиозен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК – 18.01.2019

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Завръщане на село в Родопите (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Завръщане на село в Родопите (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Ус килима: магията на нишките (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          В самобитния свят на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Бъдни вечер (образователен филм за религиозен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Храм Света Богородица - Благовещение (образователен филм за религиозен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Светилището на Дионис (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Покривите на София (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Сурва (образователен филм за религиозен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Состра (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Археологическият парк в Сандански (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Долнораковско масло или да отгледаш чесън (образователен филм за кулинарен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ – 20.01.2019           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Сурва (образователен филм за религиозен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Белинташ (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Бъдни вечер (образователен филм за религиозен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Храм Света Богородица - Благовещение (образователен филм за религиозен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Археологическият парк в Сандански (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Майданоз или уханието на един град (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Благословените извори (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Средновековните паметници на Станимака (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Ус килима: магията на нишките (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          В самобитния свят на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Майданоз или уханието на един град (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          България. Спа и балнеология (образователен филм за зимен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Сурва (образователен филм за религиозен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Дом от сняг (образователен филм за планински туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)