Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО

Проектът на Българска фондация Биоразнообразие „Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО“ започва в Атанасовско езеро край Бургас, което е пример за опазена природа (резерват, защитена местност, Натура 2000 зона), в рамките на интензивна градска среда. Това е мястото в България с най-много птици – 333 вида, но и с нестихващ интерес за застрояване на крайбрежните...

прочети още
Новини