​С​ почетен знак „Почетна значка – Троян“ ​бе удостоена нашата колежка от Телевизия ТУРИЗЪМ, авторката ​ Зорница Стойкова.

П​ роведе ​ се​ тържествена сесия на Общински съвет ​ в ​ Троян, на която председателят на Общински ​я​ съвет ​ ​ и кметът Донка Михайлова връчиха почетни ​ ​ ​отличия. ​С​ почетен знак „Почетна значка – Троян“ ​бе удостоена нашата колежка от Телевизия ТУРИЗЪМ, авторката ​ Зорница Стойкова. Тя представи себе си така: „Двама души – класната ми учителка и...

прочети още
Новини