Moby2Day – годишното събитие на Moby2

Moby2 е динамично развиваща се организация в областите обучения, консултации,
web дизайн и web решения за бизнеса. Основна наша мисия е да подпомагаме
развитието на човешкият потенциал в организациите, да работим за развитие на
икономика на знанието и превръщането на web в дружелюбно място за правене на
бизнес, обучения,...

прочети още
Новини