Назад

Ексерти от Природен парк „Беласица работят по Българо-Гръцкия проект за популяризиране на околната среда и алтернативни форми на туризъм


Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите продължава работа по трансграничен проект „Ен-Акт: „Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм” от Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

Проектът е координиран от Община Висалтия и в ролята й на водещ партньор разглежда околната среда, като основен ресурс за бъдещо развитие. Това е и първата съвместна инициатива на територията на Префектура Серес.

Имайки предвид по-широките териториални измерения на опазването и популяризирането на природата, Община Висалтия разработи и изпълнява проекта Ен-Акт в трансграничната зона между България и Гърция с участието на Гръцкия планинарски клуб – Нигрита, Търговската палата на Серес, Дирекцията на Природен парк „Беласица” и „Център за развитие на Родопите” – Смолян. Партньорите по проекта имат за цел да повишават обществената осведоменост по въпросите на околната среда, да подчертават бизнес възможностите, асоциирани с природните ресурси, да насърчават устойчивото развитие чрез алтернативни форми на туризъм. Също така да опазват и развиват културната и природна идентичност на проектния район и да въвличат местните общности и младите хора в развитието на устойчив туризъм.

На 06 април 2012 г. се състоя втората координационна среща в рамките на проекта. Тя беше проведена в село Коларово (община Петрич) под домакинството на Дирекцията на Природен парк „Беласица”. Партньорите по проекта обсъдиха напредъка по проектните дейности до момента и графика за следващите месеци. Паралелно се проведе и отворена среща с местни партньори на ДПП „Беласица” за обмяна на мнения и опит по темата и  привличане на местните общности в проектните дейности, като по този начин се постигне максимална добавена стойност към проекта.

Общият бюджет на проекта е 566 030,58 евро. Той се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  и Националните фондове на Гърция и България.

 

 


Share |