Назад

Министрите на туризма на ЕС ще обсъдят актуалните проблеми и перспективи пред развитието на устойчив туризъм


Служебният министър на туризма Стела Балтова ще вземе участие във видеоконферентния форум на високо равнище за устойчив туризъм, организиран от Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз на 14 май. В рамките на форума ще се проведат дискусии относно възможностите за подобряване на резултатите в туризма чрез нови умения и квалификации, ще бъдат обсъдени цифровият преход и иновациите, както и въпроси, свързани с насърчаването на зеления и устойчив преход на територии и региони.

 

По време на срещата на министрите на ЕС ще се проведе дискусията „Дневен ред за туризма 2030/2050“, за да се стимулира устойчивостта на туристическата екосистема и да се засили нейната конкурентоспособност, като се фокусира стратегическият подход на ЕС върху ключови предизвикателства пред сектора.


Share |