Назад

Контакти


Можете да се свържете директно с екипа на ТВТ по следния начин:

0 88 8687476    или набирайки директно

0 88 TOURISM             или

0 TV TOURISM 

Можете и да ни пишете на адрес:

tvt@see.bg

Доставчик на телевизионния канал ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ е

„Телевизия Туризъм“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1172, район Изгрев,
ул. Никола Габровски No 14, ет. 1