Природни забележителностиНазад

Природен парк „Рилски манастир”


Рилският манастир е най-големият и един от най-старите манастири в България. Носи името на покровителя и духовен защитник на българския народ Свети Иван Рилски. Манастирът е разположен на 1 147 м н.в. сред ухаещите иглолистни гори на планината Рила, а около него и по поречието на Рилска река до високите била на планината е образуван Природният парк „Рилски манастир” – един от 11-те подобни защитени обекти в страната.

Днес Природният парк обхваща 25000 ха гори, високопланински ливади, алпийски местности, богатство от релефни форми, високи върхове и вълнуващи пейзажи в сърцето на Рила планина. И заедно с Националният парк „Рила” запазва хармонията между природата и човека в тази най-висока българска планина. На територията на парка има 28 високопланински езера, 25 от които са ледникови. Сред тях е най-голямото високопланинско езеро на Балканския полуостров с площ  212 дка и дълбочина 24 м.  Природният парк е заобиколен от 36 върха с височина над 2000 м. В недостъпните места на резервата “Риломанастирска гора” е запазена първичната вековна гора със средна възраст 160 години. Флората също е неповторима - запазени са множество реликти и ендемити. Впечатляващи са горите от бук, смърч, обикновена ела и бяла мура.  Над гората като страж е застанал клекът. Срещат се особено ценни за флората на България видове, някои от които само в Рила планина и чиито популации в парка са добре съхранени. Около 100 са консервационно значимите видове, като с най-добра представителност са в алпийската зона. Фауната също е богата и разнообразна. На територията на парка се срещат над 200 вида гръбначни животни, 33 от които са включени в “Червената книга на България”. Паркът е местообитание на дива коза и кафява мечка.

Най-големият културно-исторически обект в парка естествено е Рилският манастир - най-значимият паметник на българската култура и духовност. Той е основан през Х век от отшелника Иван, наречен по-късно Рилски – възприеман като духовен закрилник на българския народ. Манастирът е построен в близост до естествена пещера, в която светият човек живял. В манастира са създавани, събирани и опазвани с религиозна грижовност и внимание ръкописни и старопечатни книги, исторически документи, дарствени царски грамоти, икони и църковна утвар, златошити одежди и дарове, донасяни от вярващите. Значението му на религиозен център е признато от целия православен свят. През 1983 г. Рилският манастир е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световната култура. Повече за него вижте в рубриката ни за българските манастири. Днес около него и по протежение на изградените от парковата дирекция маршрути има множество кътове за отдих, където посетителите могат да спрат за почивка и едновременно с това да се насладят на тишината и на прекрасните гледки към непристъпните върхове.

 Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „Страсти по Йоан” – вълнуващ разказ, който проследява първите години на Свети Иван Рилски и произхода му в село Скрино, както и места, свързани с неговото житие.  

 Следете и за филма „По Кайзеровия път” - забавна, динамична и изпълнена с приключения лента за офроуд експедиция, преминаваща през т.нар „Кайзеров път”в  най-високата българска планина - Рила.

Текст Стоян Радулов, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм, със съдействието на Милко Белберов, оператор Николай Василев


Share |