Week program

Понеделник - 2.8.2021 г.

05:56           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

06:00           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 1 част (Ловен туризъм)

06:30           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 2 част (Ловен туризъм)

07:00           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 3 част (Ловен туризъм)

07:28           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

07:32           Риболов на шаран на яз. "Коруджака" (Риболов)

07:50           Щастливите камъни, 1 част (Планински маршрути)

08:05           Щастливите камъни, 2 част (Планински маршрути)

08:21           Щастливите камъни, 3 част (Планински маршрути)

08:40           Град Балчик (Български посоки)

09:00           Щастливите камъни, 4 част (Планински маршрути)

09:30           Щастливите камъни, 5 част (Планински маршрути)

09:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:01           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 4 част (За семейството)

10:18           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 5 част (За семейството)

10:32           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 6 част (За семейството)

11:00           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)

11:30           Западнородопски приказки, 1 част (Пътуване из България)

11:46           Западнородопски приказки, 2 част (Пътуване из България)

12:00           Свети Павел от кръста (Познание)

12:30           Истории от Дунав: Красимир Недялков разказва (Риболов)

12:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:00           Заспали къщи, 1 част (На село в България)

13:23           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

13:30           Заспали къщи, 2 част (На село в България)

14:00           Последните номади на Европа, 1 част (Български традиции)

14:18           Последните номади на Европа, 2 част (Български традиции)

14:35           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

15:00           Надбягване с времето - Крумовград, 1 част (Познание)

15:30           Надбягване с времето - Крумовград, 2 част (Познание)

15:50           Град Балчик (Български посоки)

16:00           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)

16:30           Свети Павел от кръста (Познание)

16:53           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

17:00           С апетит на сухиндолската трапеза, 2 част (Кухня и бит)

17:17           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:35           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

18:00           Ние, пълзящите! (Избрано от старите ленти)

18:30           Риболов на лихнуси в Приморско, 1 част (Риболов)

18:50           Риболов на лихнуси в Приморско, 2 част (Риболов)

19:05           Дълбок дол, 1 част (На село в България)

19:25           Град Балчик (Български посоки)

19:30           Дълбок дол, 2 част (На село в България)

19:50           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:05           С апетит на сухиндолската трапеза, 1 част (Кухня и бит)

20:19           С апетит на сухиндолската трапеза, 2 част (Кухня и бит)

20:31           Исперих, Разград, Попово. Етнография (Български традиции)

20:50           Исперих, Разград, Попово. Събития и фестивали (Пътуване из България)

21:00           Връх на върховете... Или място на герои (Познание)

21:30           Риболов на гопа и мурмура, 1 част (Риболов)

21:47           Риболов на гопа и мурмура, 2 част (Риболов)

22:02           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 4 част (За семейството)

22:22           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)

22:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 5 част (За семейството)

22:55           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 6 част (За семейството)

23:14           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 1 част (Култура и история)

23:30           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 2 част (Култура и история)

23:55           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

00:00           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 3 част (Култура и история)

00:30           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 4 част (Култура и история)

01:05           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

Вторник - 3.8.2021 г.

05:56           Балинова къща - Батак (Места на паметта)

06:00           Археологическото наследство на Стара Загора (Градски маршрути)

06:30           Като птица над огън, 1 част (Религия и обичаи)

07:00           Като птица над огън, 2 част (Религия и обичаи)

07:23           Къкринското ханче (Места на паметта)

07:30           Като птица над огън, 3 част (Религия и обичаи)

07:48           Като птица над огън, 4 част (Религия и обичаи)

08:05           Исперих, Разград, Попово. Етнография (Български традиции)

08:17           Исперих, Разград, Попово. Събития и фестивали (Пътуване из България)

08:30           Природен парк Сините камъни и Карандила (Природен маршрут)

09:00           От нишката до чергата, 1 част (Арт и занаяти)

09:25           От нишката до чергата, 2 част (Арт и занаяти)

09:43           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Риболов на гопа и мурмура, 1 част (Риболов)

10:17           Риболов на гопа и мурмура, 2 част (Риболов)

10:32           Щастливите камъни, 1 част (Планински маршрути)

10:55           Могилата в село Цар Асен (Места на паметта)

11:26           Щастливите камъни, 2 част (Планински маршрути)

11:45           Щастливите камъни, 3 част (Планински маршрути)

12:00           Щастливите камъни, 4 част (Планински маршрути)

12:30           Щастливите камъни, 5 част (Планински маршрути)

12:50           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:05           Щрихи от Бодрово, 1 част (На село в България)

13:24           Балинова къща - Батак (Места на паметта)

13:30           Щрихи от Бодрово, 2 част (На село в България)

14:00           Щрихи от Бодрово, 3 част (На село в България)

14:17           Щрихи от Бодрово, 4 част (На село в България)

14:36           Къкринското ханче (Места на паметта)

15:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 4 част (За семейството)

15:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 5 част (За семейството)

15:50           Природен парк Сините камъни и Карандила (Природен маршрут)

16:00           Могилата в село Цар Асен (Места на паметта)

16:25           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 6 част (За семейството)

16:50           Балинова къща - Батак (Места на паметта)

16:56           Истории от Дунав: Красимир Недялков разказва (Риболов)

17:12           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:30           Къкринското ханче (Места на паметта)

18:00           Връх на върховете... Или място на герои (Познание)

18:30           Западнородопски приказки, 1 част (Пътуване из България)

18:50           Западнородопски приказки, 2 част (Пътуване из България)

19:03           От нишката до чергата, 1 част (Арт и занаяти)

19:22           Природен парк Сините камъни и Карандила (Природен маршрут)

19:29           От нишката до чергата, 2 част (Арт и занаяти)

19:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Като птица над огън, 1 част (Религия и обичаи)

20:20           Като птица над огън, 2 част (Религия и обичаи)

20:37           Като птица над огън, 3 част (Религия и обичаи)

20:59           Като птица над огън, 4 част (Религия и обичаи)

21:16           Щрихи от Бодрово, 1 част (На село в България)

21:40           Щрихи от Бодрово, 2 част (На село в България)

22:01           Щрихи от Бодрово, 3 част (На село в България)

22:17           Щрихи от Бодрово, 4 част (На село в България)

22:39           Могилата в село Цар Асен (Места на паметта)

22:45           Ние, пълзящите! (Избрано от старите ленти)

23:05           С апетит на сухиндолската трапеза, 1 част (Кухня и бит)

23:18           С апетит на сухиндолската трапеза, 2 част (Кухня и бит)

23:30           Надбягване с времето - Крумовград, 1 част (Познание)

23:53           Балинова къща - Батак (Места на паметта)

00:00           Надбягване с времето - Крумовград, 2 част (Познание)

00:30           Свети Павел от кръста (Познание)

01:05           Къкринското ханче (Места на паметта)

Сряда - 4.8.2021 г.

05:54           Теке на Акязълъ баба - село Оброчище (Забележителности)

06:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 4 част (За семейството)

06:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 5 част (За семейството)

07:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 6 част (За семейството)

07:20           Град Белоградчик (Български посоки)

07:26           Заспали къщи, 1 част (На село в България)

07:47           Заспали къщи, 2 част (На село в България)

08:05           Риболов на гопа и мурмура, 1 част (Риболов)

08:23           Риболов на гопа и мурмура, 2 част (Риболов)

08:40           Драгоманското блато (Природен маршрут)

09:00           Последните номади на Европа, 1 част (Български традиции)

09:25           Последните номади на Европа, 2 част (Български традиции)

09:43           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Надбягване с времето - Крумовград, 1 част (Познание)

10:20           Надбягване с времето - Крумовград, 2 част (Познание)

10:37           Ние, пълзящите! (Избрано от старите ленти)

11:05           Градски исторически музей - Етрополе (Места на паметта)

11:30           Исперих, Разград, Попово. Етнография (Български традиции)

11:46           Исперих, Разград, Попово. Събития и фестивали (Пътуване из България)

11:55           Риболов на лихнуси в Приморско, 1 част (Риболов)

12:26           Риболов на лихнуси в Приморско, 2 част (Риболов)

12:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

12:59           Дълбок дол, 1 част (На село в България)

13:19           Теке на Акязълъ баба - село Оброчище (Забележителности)

13:28           Дълбок дол, 2 част (На село в България)

13:51           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 1 част (Култура и история)

14:09           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 2 част (Култура и история)

14:30           Град Белоградчик (Български посоки)

14:59           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 3 част (Култура и история)

15:30           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 4 част (Култура и история)

15:50           Драгоманското блато (Природен маршрут)

15:58           Градски исторически музей - Етрополе (Места на паметта)

16:25           Връх на върховете... Или място на герои (Познание)

16:51           Теке на Акязълъ баба - село Оброчище (Забележителности)

17:00           Археологическото наследство на Стара Загора (Градски маршрути)

17:17           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:35           Град Белоградчик (Български посоки)

18:00           Свети Павел от кръста (Познание)

18:30           Исперих, Разград, Попово. Етнография (Български традиции)

18:51           Исперих, Разград, Попово. Събития и фестивали (Пътуване из България)

19:00           Ние, пълзящите! (Избрано от старите ленти)

19:25           Драгоманското блато (Природен маршрут)

19:30           Истории от Дунав: Красимир Недялков разказва (Риболов)

19:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Дълбок дол, 1 част (На село в България)

20:20           Дълбок дол, 2 част (На село в България)

20:35           Западнородопски приказки, 1 част (Пътуване из България)

20:55           Западнородопски приказки, 2 част (Пътуване из България)

21:09           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 1 част (Ловен туризъм)

21:36           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 2 част (Ловен туризъм)

21:59           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 3 част (Ловен туризъм)

22:21           Риболов на шаран на яз. "Коруджака" (Риболов)

22:42           Градски исторически музей - Етрополе (Места на паметта)

22:46           Щастливите камъни, 1 част (Планински маршрути)

23:05           Щастливите камъни, 2 част (Планински маршрути)

23:20           Щастливите камъни, 3 част (Планински маршрути)

23:35           Щастливите камъни, 4 част (Планински маршрути)

23:55           Теке на Акязълъ баба - село Оброчище (Забележителности)

00:04           Щастливите камъни, 5 част (Планински маршрути)

00:30           Археологическото наследство на Стара Загора (Градски маршрути)

01:05           Град Белоградчик (Български посоки)

Четвъртък - 5.8.2021 г.

05:57           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

06:00           Ние, пълзящите! (Избрано от старите ленти)

06:30           Щрихи от Бодрово, 1 част (На село в България)

06:58           Щрихи от Бодрово, 2 част (На село в България)

07:24           Град Балчик (Български посоки)

07:30           Щрихи от Бодрово, 3 част (На село в България)

07:48           Щрихи от Бодрово, 4 част (На село в България)

08:05           Риболов на лихнуси в Приморско, 1 част (Риболов)

08:30           Риболов на лихнуси в Приморско, 2 част (Риболов)

08:50           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)

09:10           Дълбок дол, 1 част (На село в България)

09:30           Дълбок дол, 2 част (На село в България)

09:49           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:05           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 4 част (За семейството)

10:22           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 5 част (За семейството)

10:36           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 6 част (За семейството)

11:00           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

11:30           С апетит на сухиндолската трапеза, 1 част (Кухня и бит)

11:48           С апетит на сухиндолската трапеза, 2 част (Кухня и бит)

12:00           Последните номади на Европа, 1 част (Български традиции)

12:29           Последните номади на Европа, 2 част (Български традиции)

12:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

12:59           Заспали къщи, 1 част (На село в България)

13:23           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

13:29           Заспали къщи, 2 част (На село в България)

13:59           Като птица над огън, 1 част (Религия и обичаи)

14:18           Като птица над огън, 2 част (Религия и обичаи)

14:40           Град Балчик (Български посоки)

14:59           Като птица над огън, 3 част (Религия и обичаи)

15:30           Като птица над огън, 4 част (Религия и обичаи)

15:50           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)

16:00           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

16:25           Риболов на гопа и мурмура, 1 част (Риболов)

16:45           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

16:50           Риболов на гопа и мурмура, 2 част (Риболов)

17:11           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:30           Град Балчик (Български посоки)

18:00           Истории от Дунав: Красимир Недялков разказва (Риболов)

18:24           Западнородопски приказки, 1 част (Пътуване из България)

18:47           Западнородопски приказки, 2 част (Пътуване из България)

19:00           Последните номади на Европа, 1 част (Български традиции)

19:20           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)

19:26           Последните номади на Европа, 2 част (Български традиции)

19:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Риболов на гопа и мурмура, 1 част (Риболов)

20:20           Риболов на гопа и мурмура, 2 част (Риболов)

20:35           Риболов на лихнуси в Приморско, 1 част (Риболов)

20:56           Риболов на лихнуси в Приморско, 2 част (Риболов)

21:10           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 4 част (За семейството)

21:31           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 5 част (За семейството)

21:47           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 6 част (За семейството)

22:00           От нишката до чергата, 1 част (Арт и занаяти)

22:20           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

22:27           От нишката до чергата, 2 част (Арт и занаяти)

22:55           Щрихи от Бодрово, 1 част (На село в България)

23:15           Щрихи от Бодрово, 2 част (На село в България)

23:35           Щрихи от Бодрово, 3 част (На село в България)

23:55           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

00:00           Щрихи от Бодрово, 4 част (На село в България)

00:30           Истории от Дунав: Красимир Недялков разказва (Риболов)

01:05           Град Балчик (Български посоки)

Петък - 6.8.2021 г.

05:55           Къкринското ханче (Места на паметта)

06:00           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 1 част (Култура и история)

06:30           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 2 част (Култура и история)

07:00           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 3 част (Култура и история)

07:24           Природен парк Сините камъни и Карандила (Природен маршрут)

07:30           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 4 част (Култура и история)

07:48           Връх на върховете... Или място на герои (Познание)

08:05           От нишката до чергата, 1 част (Арт и занаяти)

08:23           От нишката до чергата, 2 част (Арт и занаяти)

08:40           Могилата в село Цар Асен (Места на паметта)

09:00           Свети Павел от кръста (Познание)

09:27           Истории от Дунав: Красимир Недялков разказва (Риболов)

09:43           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:00           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 1 част (Ловен туризъм)

10:23           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 2 част (Ловен туризъм)

10:45           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 3 част (Ловен туризъм)

11:20           Балинова къща - Батак (Места на паметта)

11:30           Риболов на шаран на яз. "Коруджака" (Риболов)

11:50           Западнородопски приказки, 1 част (Пътуване из България)

12:05           Западнородопски приказки, 2 част (Пътуване из България)

12:29           Археологическото наследство на Стара Загора (Градски маршрути)

12:51           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:06           От нишката до чергата, 1 част (Арт и занаяти)

13:22           Къкринското ханче (Места на паметта)

13:30           От нишката до чергата, 2 част (Арт и занаяти)

13:54           Щрихи от Бодрово, 1 част (На село в България)

14:12           Щрихи от Бодрово, 2 част (На село в България)

14:34           Природен парк Сините камъни и Карандила (Природен маршрут)

15:00           Щрихи от Бодрово, 3 част (На село в България)

15:28           Щрихи от Бодрово, 4 част (На село в България)

15:50           Могилата в село Цар Асен (Места на паметта)

15:59           Балинова къща - Батак (Места на паметта)

16:25           Последните номади на Европа, 1 част (Български традиции)

16:45           Къкринското ханче (Места на паметта)

16:52           Последните номади на Европа, 2 част (Български традиции)

17:12           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:30           Природен парк Сините камъни и Карандила (Природен маршрут)

18:00           Археологическото наследство на Стара Загора (Градски маршрути)

18:25           Риболов на лихнуси в Приморско, 1 част (Риболов)

18:51           Риболов на лихнуси в Приморско, 2 част (Риболов)

19:05           С апетит на сухиндолската трапеза, 1 част (Кухня и бит)

19:25           Могилата в село Цар Асен (Места на паметта)

19:30           С апетит на сухиндолската трапеза, 2 част (Кухня и бит)

19:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           От нишката до чергата, 1 част (Арт и занаяти)

20:20           От нишката до чергата, 2 част (Арт и занаяти)

20:35           Исперих, Разград, Попово. Етнография (Български традиции)

20:51           Исперих, Разград, Попово. Събития и фестивали (Пътуване из България)

21:00           Дълбок дол, 1 част (На село в България)

21:30           Дълбок дол, 2 част (На село в България)

21:48           Връх на върховете... Или място на герои (Познание)

22:05           Заспали къщи, 1 част (На село в България)

22:29           Балинова къща - Батак (Места на паметта)

22:35           Заспали къщи, 2 част (На село в България)

23:05           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 1 част (Ловен туризъм)

23:28           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 2 част (Ловен туризъм)

23:50           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 3 част (Ловен туризъм)

00:20           Риболов на шаран на яз. "Коруджака" (Риболов)

00:45           Ние, пълзящите! (Избрано от старите ленти)

01:20           Природен парк Сините камъни и Карандила (Природен маршрут)

Събота - 7.8.2021 г.

05:54           Теке на Акязълъ баба - село Оброчище (Забележителности)

06:00           Надбягване с времето - Крумовград, 1 част (Познание)

06:30           Надбягване с времето - Крумовград, 2 част (Познание)

07:00           Риболов на гопа и мурмура, 1 част (Риболов)

07:22           Град Белоградчик (Български посоки)

07:30           Риболов на гопа и мурмура, 2 част (Риболов)

07:46           Щастливите камъни, 1 част (Планински маршрути)

08:00           Щастливите камъни, 2 част (Планински маршрути)

08:15           Щастливите камъни, 3 част (Планински маршрути)

08:35           Драгоманското блато (Природен маршрут)

09:00           Щастливите камъни, 4 част (Планински маршрути)

09:25           Щастливите камъни, 5 част (Планински маршрути)

09:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:02           Последните номади на Европа, 1 част (Български традиции)

10:20           Последните номади на Европа, 2 част (Български традиции)

10:33           Истории от Дунав: Красимир Недялков разказва (Риболов)

10:55           Градски исторически музей - Етрополе (Места на паметта)

11:25           Риболов на лихнуси в Приморско, 1 част (Риболов)

11:46           Риболов на лихнуси в Приморско, 2 част (Риболов)

12:00           Дълбок дол, 1 част (На село в България)

12:29           Дълбок дол, 2 част (На село в България)

12:49           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:04           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 1 част (Култура и история)

13:24           Теке на Акязълъ баба - село Оброчище (Забележителности)

13:31           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 2 част (Култура и история)

13:59           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 3 част (Култура и история)

14:18           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 4 част (Култура и история)

14:35           Град Белоградчик (Български посоки)

14:59           Надбягване с времето - Крумовград, 1 част (Познание)

15:30           Надбягване с времето - Крумовград, 2 част (Познание)

15:52           Драгоманското блато (Природен маршрут)

16:00           Градски исторически музей - Етрополе (Места на паметта)

16:27           Заспали къщи, 1 част (На село в България)

16:51           Теке на Акязълъ баба - село Оброчище (Забележителности)

17:00           Заспали къщи, 2 част (На село в България)

17:23           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:40           Град Белоградчик (Български посоки)

18:05           Връх на върховете... Или място на герои (Познание)

18:30           Исперих, Разград, Попово. Етнография (Български традиции)

18:51           Исперих, Разград, Попово. Събития и фестивали (Пътуване из България)

19:00           Дълбок дол, 1 част (На село в България)

19:20           Драгоманското блато (Природен маршрут)

19:25           Дълбок дол, 2 част (На село в България)

19:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Щастливите камъни, 1 част (Планински маршрути)

20:17           Щастливите камъни, 2 част (Планински маршрути)

20:30           Щастливите камъни, 3 част (Планински маршрути)

20:50           Щастливите камъни, 4 част (Планински маршрути)

21:05           Щастливите камъни, 5 част (Планински маршрути)

21:30           Последните номади на Европа, 1 част (Български традиции)

21:47           Последните номади на Европа, 2 част (Български традиции)

22:01           Надбягване с времето - Крумовград, 1 част (Познание)

22:24           Градски исторически музей - Етрополе (Места на паметта)

22:30           Надбягване с времето - Крумовград, 2 част (Познание)

23:00           Като птица над огън, 1 част (Религия и обичаи)

23:19           Като птица над огън, 2 част (Религия и обичаи)

23:36           Като птица над огън, 3 част (Религия и обичаи)

00:00           Теке на Акязълъ баба - село Оброчище (Забележителности)

00:09           Като птица над огън, 4 част (Религия и обичаи)

00:35           Връх на върховете... Или място на герои (Познание)

01:15           Град Белоградчик (Български посоки)

Неделя - 8.8.2021 г.

05:56           Град Балчик (Български посоки)

06:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 4 част (За семейството)

06:30           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 5 част (За семейството)

07:00           Фестивал Сребърна Янтра 2019, 6 част (За семейството)

07:21           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)

07:30           Като птица над огън, 1 част (Религия и обичаи)

07:48           Като птица над огън, 2 част (Религия и обичаи)

08:05           Като птица над огън, 3 част (Религия и обичаи)

08:25           Като птица над огън, 4 част (Религия и обичаи)

08:45           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

09:05           Заспали къщи, 1 част (На село в България)

09:35           Заспали къщи, 2 част (На село в България)

09:53           Телешоп (Телепазарен прозорец)

10:10           От нишката до чергата, 1 част (Арт и занаяти)

10:27           От нишката до чергата, 2 част (Арт и занаяти)

10:42           Свети Павел от кръста (Познание)

11:10           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

11:30           Западнородопски приказки, 1 част (Пътуване из България)

11:46           Западнородопски приказки, 2 част (Пътуване из България)

12:00           С апетит на сухиндолската трапеза, 1 част (Кухня и бит)

12:25           С апетит на сухиндолската трапеза, 2 част (Кухня и бит)

12:44           Телешоп (Телепазарен прозорец)

13:00           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 1 част (Ловен туризъм)

13:24           Град Балчик (Български посоки)

13:30           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 2 част (Ловен туризъм)

14:00           Международен ловен турнир Дружба - Сандански, 3 част (Ловен туризъм)

14:24           Риболов на шаран на яз. "Коруджака" (Риболов)

14:45           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)

15:00           Като птица над огън, 1 част (Религия и обичаи)

15:30           Като птица над огън, 2 част (Религия и обичаи)

15:50           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

16:00           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

16:25           Като птица над огън, 3 част (Религия и обичаи)

16:49           Град Балчик (Български посоки)

16:55           Като птица над огън, 4 част (Религия и обичаи)

17:16           Телешоп (Телепазарен прозорец)

17:35           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)

18:00           Щастливите камъни, 1 част (Планински маршрути)

18:25           Щастливите камъни, 2 част (Планински маршрути)

18:45           Щастливите камъни, 3 част (Планински маршрути)

19:00           Щастливите камъни, 4 част (Планински маршрути)

19:20           Национален исторически музей - София (Места на паметта)

19:25           Щастливите камъни, 5 част (Планински маршрути)

19:45           Телешоп (Телепазарен прозорец)

20:00           Риболов на гопа и мурмура, 1 част (Риболов)

20:20           Риболов на гопа и мурмура, 2 част (Риболов)

20:35           С апетит на сухиндолската трапеза, 1 част (Кухня и бит)

20:53           С апетит на сухиндолската трапеза, 2 част (Кухня и бит)

21:05           Ние, пълзящите! (Избрано от старите ленти)

21:30           Щрихи от Бодрово, 1 част (На село в България)

21:47           Щрихи от Бодрово, 2 част (На село в България)

22:07           Щрихи от Бодрово, 3 част (На село в България)

22:28           Тетевенска екопътека и водопад Скока (Природен маршрут)

22:32           Щрихи от Бодрово, 4 част (На село в България)

23:00           Археологическото наследство на Стара Загора (Градски маршрути)

23:19           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 1 част (Култура и история)

23:35           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 2 част (Култура и история)

00:00           Град Балчик (Български посоки)

00:05           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 3 част (Култура и история)

00:35           Симеон - великият между царете. Владетелска идеология, 4 част (Култура и история)

01:15           Римски кастел Сексагинта Приста - Русе (Места на паметта)