Демир баба теке е един от няколкото изключително интересни за посещение обети с културен исторически и религиозен характер в Историко-археологическия резерват „Сборяново” в близост до село Свещари, община Исперих, Разградска област.

Демир баба теке всъщност е гробницата на един от най-почитаните алевийски светци в България – Демир баба. В списъка на 100-те национални туристически обекти този молитвен дом е поставен под № 49, заедно със свещарската гробница и тракийския град Хелиос. Всъщност резерват „Сборяново” включва над 140 археологически и други паметници на културата.

До извор в долината на река Крапинец през ХVІ-ти век върху стари тракийски и християнски храмове е построена гробницата на известният като „Железният баща” - Шейх Хасан Демир баба Пехливан. Светецът през средните векове помогнал за разпространението в тази част на Лудогорието на алевизма – течение в исляма, близко до шиизма. За него сред местното население се носят множество легенди. Според една от тях когато веднъж настъпила суша, Демир баба бръкнал с ръката си в земните недра и на мястото бликнал изворът „Бешпармак”, което ще рече – „Петте пръста”. Вярва се, че водата му е с лечебна сила и затова се посещава по Гергьовден, Илинден и Димитровден от алевии, мюсюлмани и християни.

Текето на Демир баба е седмоъгълна монументална каменна постройка с купол, която прилича на джамия, но без минаре. Различава ги още и това, че то е своеобразна гробница, в която се намира саркофаг с костите на първия духовен алевийски водач (баба), заселил се в района. Този саркофаг винаги е затрупан от дебел пласт дарове. Днес ритуалите за позагубили част от своя колорит, но символикта остава важна част от религиозните обреди.

 

Исторически музей – гр. Исперих, ИАР „Сборяново”

Работно време:

09.00-12.00 и 12.30-17.00 ч.,

почивни дни - понеделник и вторник (през зимния период гробницата не работи)

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „Между полумесеца и кръста”, разказващ за алевиите, населяващи разградските села, за ритуалите им, заснети в Демир баба теке и за най-големия им празник – Хъдрелез.

 

100-те национални туристически обекта са представени и в едноименната поредица от Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм