TVT в YouTube
Виж България 1333.bg rating.bg

Рекламни тарифи

РЕКЛАМНА ТАРИФА

В сила от 01.01.2021 г.

Цени за излъчване на рекламни клипове по програмна схема:

Делнична програма

Забележка! Посочените цени са без включен ДДС.
Часови пояс Понеделник - Петък Цена за 30" клип
DT 07:00 – 18:00
23:00 – 24:00
160 лв.
PT 18:00 – 23:00 220 лв.

Уикенд програма

Забележка! Посочените цени са без включен ДДС.
Часови пояс Събота - Неделя Цена за 30" клип
DT 07:00 – 18:00
23:00 – 24:00
180 лв.
PT 18:00 – 23:00 240 лв.

Цената за излъчване на рекламни клипове с дължина, различна от 30”, се калкулира по коефициент в приложена схема:

Коефициент за рекламни клипове, с различна дължина от 30"

Дължина на клипа Коефициент на база 30" Дължина на клипа Коефициент на база 30"
5" 40% 35" 115%
10" 50% 40" 130%
15" 75% 45" 150%
20" 85% 50" 170%
25" 95% 55" 175%
30" 100% 60" 180%

Алтернативни рекламни форми

Наименование Коефициент на база 30" Максимална дължинa
Sponsored promo 50 % 20"
Sponsored tag 50 % 20"
Sponsored promo 50 % 7"
7"+7"sponsored tag 80 % 14"
Branded Bug 50 % 10"
Cut-in 60 % 10"
Skyscraper 60 % 10"
Content split 100 % 10"
PP по договаряне -

Пакетни предложения за рекламни кампании

Забележка! Посочените цени са без включен ДДС.
Срок на кампанията Брой излъчвания Бюджет Цена за 30" клип
Пакет 1 – 4 седмици 80 3 600 лв. 45 лв.
Пакет 2 – 4 седмици 120 4 800 лв. 40 лв.
Пакет 3 – 4 седмици 180 6 300 лв. 35 лв.
Пакет 4 – 4 седмици 240 7 200 лв. 30 лв.

Бюджетът по кампании може да превишава сумата по съответния пакет, но не и да бъде по-нисък. При дължина на клипа различна от 30 сек., или друга рекламна форма, се калкулира цената по коефициент до достигане на броя излъчвания в плана.

Разпределението на излъчванията при пакетните предложения в поясите е 50/50- PT/ DT. При желание за различна ротация от посочената, цените се изчисляват на база брой клипове в конкретен пояс.

Позиционирането на рекламните клипове се извършва от отдел “Маркетинг и реклама” на ТВТ.

Спонсорство

При желание от страна на клиента, отдел „Маркетинг и реклама“ изготвя специални предложени за спонсорски пакети, в зависимост от срок, начин на позициониране и цели на кампанията.

Надценки

# Тип надценка Размер на надценката
1 Първа и последна позиция в един рекламен блок 25% завишение на цената по тарифа върху всеки от спотовете
2 Първа позиция в рекламен блок 20% завишение на цената по тарифа
3 Последна позиция в рекламен блок 20% завишение на цената по тарифа
4 Избор на рекламен блок 10% завишение на цената по тарифа
5 Избор на рекламен блок и първа/последна позиция 30% завишение на цената по тарифа

Срокове

# Описание Краен срок
1 Подаване на схема за излъчване Най-късно три пълни работни дни преди датата на излъчване
2 Подаване на рекламен материал Най-късно три пълни работни дни преди датата на излъчване
3 Формуляр за описване на материал за излъчване Придружава всеки носител, съдържащ рекламни материали.

Обемни отстъпки за календарна година

Обемните отстъпки се начисляват върху нетната стойност на заявената рекламна схема, след приспаднати други видове отстъпки
От стойност До стойност Отстъпка
4 000 7 999 2 %
8 000 9 999 4%
10 000 12 999 6 %
13 000 15 999 8 %
16 000 19 999 10 %
20 000 24 999 12 %
25 000 29 999 14 %
30 000 39 999 16 %
40 000 59 999 18 %
60 000 79 999 20 %
80 000 99 999 22 %
100 000 120 000 24 %
над 120 000 по договаряне

Екипът на Телевизия Туризъм предлага пълна творческа и техническа реализация на всички видове презентационни, маркетингови и рекламни форми за телевизионно и интернет излъчване. Можете да разгледате примери на готови видео форми в YOUTUBE канала на твт през сайта www.see.bg.

Оставаме на ваше разположение за въпроси и консултации на телефон 0887 939 757 и на имейл gkrumov@gmail.com