TVT в YouTube
Виж България 1333.bg rating.bg

Тарифа за насрочени на 14.11.21 избори за Президент и Народно събрание

 РЕКЛАМНА ТАРИФА

В сила от 01.10.2021 г.

 

Цени за излъчване на рекламни клипове по програмна схема:

 

Делнична програма

Часови пояс

Понеделник - Петък

Цена за 30" клип

DT

07:00 – 18:00

23:00 – 24:00

160 лв.

PT

18:00 – 23:00

220 лв.

 

Уикенд програма

Часови пояс

Събота - Неделя

Цена за 30" клип

DT

07:00 – 18:00

23:00 – 24:00

180 лв.

PT

18:00 – 23:00

240 лв.

 

Забележка! Посочените цени са без включен ДДС.

Цената за излъчване на рекламни клипове с дължина, различна от 30”, се калкулира по коефициент в приложена схема:

 

Коефициент за рекламни клипове с различна дължина от 30"

Дължина на клипа

Коефициент на база 30"

Дължина на клипа

Коефициент на база 30"

5"

40 %

35"

115 %

10"

50 %

40"

130 %

15"

75 %

45"

150 %

20"

85 %

50"

170 %

25"

95 %

55"

175 %

30"

100 %

60"

180 %

Алтернативни рекламни форми

Наименование

Коефициент на база 30"

Максималнадължинa

Sponsored promo

50 %

20"

Sponsored tag

50 %

7"

7"+7"sponsored tag

80 %

14"

Branded Bug

50 %

10"

Cut-in

60 %

10"

Skyscraper

60 %

10"

Content split

100 %

10"

PP

По договаряне

-

 

 

Пакетни предложения:

Пакетни предложения за рекламни кампании

Срок на кампанията

Брой излъчвания

Бюджет

Цена за 30" клип

Пакет 1 – 4 седмици

80

3 600 лв.

 

Пакет 2 – 4 седмици

120

4 800 лв.

 

Пакет 3 – 4 седмици

180

6 300 лв.

 

Пакет 4 – 4 седмици

240

7 200 лв.

 

 

Забележка! Посочените цени са без включен ДДС.

Бюджетът по кампании може да превишава сумата по съответния пакет, но не и да бъде по-нисък. При дължина на клипа, различна от 30 сек., или друга рекламна форма, се калкулира цената по коефициент до достигане на броя излъчвания в плана.

Разпределението на излъчванията при пакетните предложения в поясите е 50/50- PT/ DT. При желание за различна ротация от посочената, цените се изчисляват на база брой клипове в конкретен пояс.

 

Позиционирането на рекламните клипове се извършва от отдел “Маркетинг и реклама” на ТВТ.

Спонсорство

При желание от страна на клиента, отдел „Маркетинг и реклама“ изготвя специални предложения за спонсорски пакети, в зависимост от срок, начин на позициониране и цели на кампанията.

 

Надценки

Тип надценка

Размер на надценката

1. Първа и последна позиция в един рекламен блок

25% завишение на цената по тарифа върху всеки от спотовете

2. Първа позиция в рекламен блок

20% завишение на цената по тарифа

3. Последна позиция в рекламен блок

20% завишение на цената по тарифа

4. Избор на рекламен блок

10% завишение на цената по тарифа

5. Избор на рекламен блок и първа/последна позиция

30% завишение на цената по тарифа

 

Срокове

Описание

Краен срок

1. Подаване на схема за излъчване

Най-късно три пълни работни дни преди датата на излъчване

2. Подаване на рекламен материал

Най-късно три пълни работни дни преди датата на излъчване

3. Формуляр за описване на материал за излъчване

Придружава всеки носител, съдържащ рекламни материали.

 

Обемни отстъпки за календарна година

Обемни отстъпки

От стойност

До стойност

Отстъпка

4 000

7 999

2 %

8 000

9 999

4 %

10 000

12 999

6 %

13 000

15 999

8 %

16 000

19 999

10 %

20 000

24 999

12 %

25 000

29 999

14 %

30 000

39 999

16 %

40 000

59 999

18 %

60 000

79 999

20 %

80 000

99 999

22 %

100 000

120 000

24 %

над 120 000

По договаряне

 

Забележка! Обемните отстъпки се начисляват върху нетната стойност на заявената рекламна схема, след приспаднати други видове отстъпки.