TVT в YouTube
Виж България 1333.bg rating.bg

Съвет за електронни медии

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
https://www.cem.bg/

 

Главен секретар:
тел: 02/9708812

Директор „Специализирана администрация“:
тел: 02/9708836

Главен юрисконсулт „Специализирана администрация”:
тел: 02/9708835

Главен инспектор „Специализирана администрация”:
тел: 02/9708845

Директор „Обща администрация“:
тел: 02/9708840

Началник отдел „Бюджет и финанси”:
тел: 02/9708833

Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността”:
тел: 02/9708813

Старши експерт „Организационни дейности и външни връзки”:
тел: 02/9708810

Деловодство:
Тел: 02/9708818