TVT в YouTube
Виж България 1333.bg rating.bg

Кратка визитка на България

България е най-старата държава в Европа – основана през 681 година. Страната е носителка на хилядолетни традиции и култура. Разположена е в източната част на Балканския полуостров, на територия от 111 000 квадратни километра. Граничи с Гърция и Турция на юг, с републиките Сърбия и Македония на запад, и с Румъния на север. Тя е дунавска и черноморска страна. Столица на държавата от 1879 година е София – град със 3000-годишна история.

България е малка и много красива страна. Тя е с изключително разнообразни климат и релеф. На север в Дунавската равнина, и в централната част от страната климатът е умереноконтинентален. По южните речни долини и равнини той е преходно-средиземноморски. По Черноморското крайбрежие климатът е морски, а сред високите планини – планински. Климатичните сезони са четири: студена и понякога влажна зима със снеговалежи, топла и по-често влажна пролет, горещо, сухо лято и топла, слънчева есен. Средната годишна температура е 10,5 градуса по Целзий.

В България се издигат най-високите планини на Балканския полуостров Рила и Пирин, с алпийски релеф. Тук е и най-старата планина на Балканите – Родопите, както и най-младата Стара планина (наречена още Балкан), която е дала името си и на целия полуостров. От тях водят началото си десетки реки, които се оттичат към Черно и Бяло море. Страната е богата на води, гори, растителен и животински свят – наричана е „зеленият остров на Европа”.

Природните богатства на страната се опазват в 3 национални и 11 природни парка, в близо 90 резервата и стотици защитени територии. 20 % от територията на страната са включени в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, която защитава над 80 типа хабитати, както и най-важните местообитания на 100 вида растения и 226 вида животни, определени от европейските директиви.

В България живеят 7 милиона и 600 хиляди човека. Официален език в България е българският.

България е член на Европейския съюз, на ООН, на НАТО и на Световната търговска организация. Страната има своя база на остров Ливингстън в Антарктида и като Консултативен член на Антарктическия договор участва в управлението на териториите, разположени южно от 60° южна ширина.

Основната парична единица в страната е българският лев.

България е правова и демократична страна. Тя е парламентарна република. Държавен глава е президентът. Изпълнителната власт на държавата е правителството, ръководено от министър-председател. Съдебната власт е независима.

 

Националните символи на България са знамето, химнът, гербът и гвардията на Републиката

Националният празник на България е 3 март – Ден на Освобождението от османско робство. Официални държавни празници са още 6 септември – денят на Съединението на България, 22 септември – денят на Независимостта, и 24 май – Денят на българската просвета и славянската писменост и култура.

Страната е с огромни възможности за културно-исторически туризъм. България е една от първите държави, подписали Конвенцията за закрила на световното природно и културно наследство на Юнеско. Тя успя да излъчи първата жена-председател на организацията.

Туристически обекти в България, включени в Списъка на световното културно и природно наследство на Юнеско:

- Рилският манастир в Рила планина

- Боянска църква в София

- Ивановски скални църкви в Поломието

- Казанлъшка тракийска гробница

- Свещарска тракийска гробница край Исперих

- Старият град на Несебър

- Барелефът Мадарски конник

- Национален парк Пирин

- Езерото Сребърна – биосферен резерват

Гледайте поредицата от късометражни документални филми „ТВТ представя България”, показваща филми с ударни послания и силна информативна насоченост, посветени на България. Тя се излъчва по няколко пъти на ден – преди и в края на дневната филмова програма, както и още три пъти през деня по ТВТ.

 

 

Следете и за клиповете от поредицата, посветена на 100-те национални туристически обекта на България. Клип за всеки един от обектите можете да гледате в рамките на информационния блок на телевизията „Туризъм инфо”, който се излъчва преди и след всеки документален филм. Ежедневно Телевизия Туризъм излъчва клипове за шест от 100-те национални туристически обекта.

 

100-те национални туристически обекта са представени и в едноименната поредица от Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки - архив на Телевизия Туризъм