Ако се интересувате от дивата природа, обичате водата и птиците и имате един уикенд на разположение, насочете своето внимание към североизточните части на страната. Там ще откриете много възможности за семейни маршрути, излети сред природата и някои наистина впечатляващи природни обекти. Някои от тях се намират в близост до градовете Силистра, Тутракан и Русе на българското дунавско крайбрежие. Тук ви представяме възможност за пътуване до биосферния резерват „Сребърна” и защитената влажна зона „Малък Преславец”.

Най-добре да използвате като изходен пункт един от двата големи града Силистра или Русе. Езерото се намира почти на главния път само на няколко километра преди да влезете в Силистра. Все пак трябва да се отклоните за километър-два в ляво и да минете през едноименното село Сребърна.

Езерото е известно с популацията си от пеликани, обявено е за биосферен резерват и до него е изграден природо-научен музей. Той е открит през 1983 година, когато биосферният резерват влиза в списъка на паметниците на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Сребърна е поставено и в списъка на 100-те национални туристически обекта на България под № 52. Името местните жители му дали, защото на лунна светлина водата изглеждала като излята от сребро.  Езерото е известно с пернатите, които могат да се наблюдават на неговата територия, тъй като е разположено на миграционния път на птиците „Виа Понтика”. Над 100 вида птици гнездят сред тръстиковите островчета в Сребърна. А ако към тях прибавим прелетните и зимуващите тук, цифрата ще стигне 220. Резерватът е биосферен не само заради птиците, а защото тук живеят още 39 вида бозайници, 21 вида земноводни и влечуги и 10 вида риби. И все пак световната си популярност той дължи на пеликаните.

В близост до Сребърна са още две защитени крайречни водни зони – блатото Малък Преславец и зоната Калимок-Бръшлен непосредствено до град Тутракан.

Малък Преславец е почти по средата между Силистра и Тутракан – в близост до река Дунав, общината е Главиница. Блатото, первърнато с една дига, разделяща го от реката в езеро, е защитена местност, защото  е дом за най-голямата популация на бяла водна лилия у нас - едно красиво растение със статут на застрашен вид в Червената книга на България. Тук обаче ще видите още стотици растения и птици, много от които редки видове.

Но с това защитените водни зони в тази част на Дунав не свършват. Интересно е да знаете, че първото име на Тутракан означава именно „градът отвъд блатата”. Почти по цялото българско крайбрежие на реката блатата вече са пресушени. Край Тутракан обаче е запазено едно от тях, превърнато в защитената местност „Калимок-Бръшлен”. Истински рай на растителния и животинския свят. Защитено място тук е и льосовата стена, дълга около 100 метра, която пчелоядите са превърнали в най-голямата си българска колония.

Русе също предлага на своите гости и природолюбители прекрасни възможности за излети и пикници със своите крайградски паркове „Липник” и „Приста”, в които вадата е в изобилие. Но най-вече с близкия Природен парк „Русенски Лом”, обособен в долините на Поломието.

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „До Дунав и езерото на пеликаните”. В него обичаната певица Нелина води екипа до местата на своето детство и забележителностите на Русе, Басарбовския скален манасир, езерото Сребърна и едноименното село...

 

100-те национални туристически обекта са представени и в едноименната поредица от Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията Николай Василев, видео – Телевизия Туризъм