В най-североизточното кътче на България, близо до Дунав и до град Силистра има едно специално езеро – езерото Сребърна, известно с популацията си от пеликани. В списъка на 100-те националнитуристически обекта то е поставено под № 52.

Името Сребърна местните жители му дали, защото на лунна светлина водата изглеждала като излята от сребро.

Езерото е известно най-вече с пернатите, които могат да се наблюдават на неговата територия, тъй като е разположено на миграционния път на птиците „Виа Понтика”. По този път всяка есен и пролет милиони от тях изминават дългия път от родните си места в Северна и Централна Европа към топлите страни и обратно.

Над 100 вида птици гнездят сред тръстиковите островчета в Сребърна, наречени „кочки”. А ако към тях прибавим прелетните и зимуващите тук, цифрата ще стигне 220. Резерватът е биосферен не само заради птиците, а защото тук живеят още 39 вида бозайници, 21 вида земноводни и влечуги и 10 вида риби.

И все пак световната си популярност той дължи на пеликаните.

През 1948 година този рай на птици, животни и растения е обявен за защитена територия. А в 1975 година езерото е включено в т. нар. Рамсарска конвенция за опазване на влажните зони. Две години по-късно е обявено за биосферен резерват.

Музеят до езерото Сребърна е открит през 1983 година, когато биосферният резерват влиза в списъка на паметниците на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.

В близост до Сребърна са още две защитени крайречни водни зони – блатото Малък Преславец и зоната Калимок-Бръшлен непосредствено до град Тутракан.

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „До Дунав и езерото на пеликаните”. В него обичаната певица Нелина води екипа до местата на своето детство и забележителностите на Русе, Басарбовския скален манасир, езерото Сребърна и едноименното село...

 

100-те национални туристически обекта са представени и в едноименната поредица от Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията Николай Василев, видео – Телевизия Туризъм