Ежегодният национален Фестивал на белия щъркел се провежда в село Мрамор, в столичния район Връбница. Фестивалът съвпада с настъпването на пролетта и има за цел да работи за пропагандирането на екологично съзнание сред подрастващите. Целта е опазване на околната среда и застрашените видове, за разбирателството на човека с природата. Снимки от петото му издание през 2012 г. ни предостави нашият приятел във Фейсбук Мариан Маринов.

Ако пътувате из България и сте направили много снимки... Или имате свои видеоклипчета, а защо не и филми... Изпратете най-интересните от тях на нашия имейл tvt@see.bg или пък се свържете с нас. Най-добрите от тях ще бъдат излъчени в програмата на Телевизия Туризъм и ще бъдат публикувани в www.see.bg.

Избирането на село Мрамор за постоянно седалище на фестивала е свързано с факта, че близките влажни зони са обиталище на най-голямата и най-разнообразна птича популация по пътя „Виа Аристотелис”  в Софийската котловина. В района са установени 181 вида птици, от тях 175 вида са защитени по ЗБР, а 43 са включени в Червената книга на България, В самото село Мрамор се намира една от двете най-големи колонии на вида „бял щъркел” (Ciconia ciconia) в Софийското поле.

По време на фестивала се повежда карнавално-маскарадно шествие с участници от цялата страна, конкурс за детска рисунка на тема „Опазване на природата”, концертна програма и различни изложби.

Направете и вие като Мариан Маринов и споделете красотата с другите, намерете нови приятели, зарадвайте ги с гледки от България!

Следете за новите конкурси, игри и всички интересни инициативи на Телевизия Туризъм и www.see.bg.

Можете и да ни пишете на адрес:

tvt@see.bg