Пловдив е вторият по големина град на България и един от най-старите в Европа. Възникнал е като селище около хълмове в средното течение на река Марица в Тракийската низина преди 8 хиляди години. Заради богатото си историческо минало и богати възможности за градски и културно-исторически туризъм, Пловдив и негови основни туристически обекти са поставени под № 41 в списъка на 100-те национални туристически обекта на България..

За дългата и бурна история на Пловдив говорят редица исторически и културни паметници.

Забележителен е Античният театър, построен  през ІІ-ри век от Марк Антоний. Това е един от най-добре запазените до наши дни антични театри в света. Намира се в старата част на града – на хълма с римско име Тримонциум (трихълмие).

Старият Пловдив всъщност е цял квартал, съхранил уникални паметници, не само от античността, но предимно от Средновековието и най-вече от българското Възраждане.

Особено интересна в него е църквата "Св. Св. Константин и Елена" - типичен пример за църковната архитектура на ХІХ-ти век. В нея е иконата на двамата светци, дали името на храма, за която се вярва, че е чудодейна.

В Стария Пловдив впечатляват със своята архитектура къщите на известни български търговци, политици, деятели на културата – например Балабановата къща, превърната в музей, Чомаковата къща, и тази на издателя Христо Данов.

В една от красивите възрожденски сгради е разположен етнографският музей. Експозицията му илюстрира в детайли бита и културата на населението в този край на България. Тук са още музеят на Възраждането, както и Градската художествена галерия.

През 1956 година Старият Пловдив е обявен за архитектурно-исторически резерват и е отличен със златен медал на ЮНЕСКО за изключителни заслуги в опазването, реставрацията и консервацията на паметниците от миналото.

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм поредицата от документални филми, посветени на Пловдив и неговите забележителности: „Сърцето на Стария град”, „Спомени с латерна”, „Приказка за къщата”, „Стъпки в Стария град” и др.

100-те национални туристически обекта са представени и в едноименната поредица от Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.

Текст Стоян Радулов, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм