Природният прак „Русенски Лом” е един от единадесетте природни парка в България, и единствения, обхващащ поречието на няколко реки – в случая река Русенски Лом и нейните притоци. Заема 3408 хектара площ и се намира недалеч от Русе, където е административната централа на парка под ведомството на Държавна агенция по горите.

Обявен е за защитена територия през 1970 година. Много често, дори в реномирани географски справочници, наричат долината на Русенски Лом каньон. Каньонът е образувание, при което от двете страни на реката се извисяват скали. Поломието обаче има каньоновидна форма,  т.е. скалите се извисяват само от едната страна на реката, като тя непрекъснато ги заобикаля, ту от ляво, ту отдясно. Някои от скалите излизат сякаш от водата. Други пък са разположени сред гори и поляни. Може би за това наричат Поломието планина в равнината. Зад скалите, там, където протича реката, теренът е типично равнинен.

Природният парк е странна и впечатляваща смесица от пещери и скални образувания, исторически паметници и зони с богато видово разнообразие.

Тук е втората по дължина пещерна система у нас – пещерата „Орлова чука”.

В историческата зона на Русенски Лом се намират Ивановските скални църкви – един от обектите на ЮНЕСКО в България, действащият Басарбовски скален манастир, както и средновековният гардЧервен – днес изнесена експозиция на Регионалния исторически музей в Русе.

Зоната със специален режим е създадена специално за опазването на редки животински и растителни видове. Сред тях удивлява безхлорофилната орхидея - едно растение, което не извършва фотосинтеза. Тук могат да бъдат видени още разрични видове земноводни и много птици – като например скален орел и черен щъркел.

В Природен парк Русенски Лом има много добри условия за пещерен и вело туризъм. За туристите, търсещи екстремни преживявания паркът предлага спускания с кану, преходи на коне и велосипеди, стрелба с лък и скално катерене. А екопътеките за излети и с места за пикници съвсем не са една и две.

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „До Дунав и езерото на пеликаните”. В него обичаната певица Нелина води екипа до местата на своето детство и забележителностите на Русе, Басарбовския скален манасир, езерото Сребърна и едноименното село...

 

100-те национални туристически обекта са представени и в едноименната поредица от Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията Николай Василев и архиви на Телевизия Туризъм и Природен парк „Русески Лом”, видео – Телевизия Туризъм