Карановската селищна могила се намира край село Караново, Новозагорско, област Сливен, и днес е смятана за най-голямата селищна могила на територията на Европа. В нея са разкрити няколко археологически пласта, които отразяват етапите в развитието на цивилизациите, живели по тези земи. Затова тя е възприемана за нещо като Мека на археологията и е включена под № 76 в списъка на 100-те национани турисически обекта.

Доказателствата сочат, че този район е обитаван от най-дълбока древност – отпреди повече от 4000 години. В резултат на направените проучвания е изготвена Карановската хронологическа система, която служи за еталон при синхронизацията на европейските праисторически култури.

Могилата е разположена на повече от 25 ддекараи има 7 културни пласта. Тук се е развила най-блестящата от европейските праисторически цивилизации. Ярко потвърждение за това е наличието на повече от 400 селищни могили в цялата страна, обитавани през дълъг период време, от което са останали значителни културни напластявания.

За първи път сондажни разкопки в Караново започва още през 1936 година археологът Васил Миков, подтикнат от тогавашния гимназиален учител в Нова Загора Никола Койчев.  Любопитни са проучванията за четвъртото хилядолетие преди Христа, когато населението по нашите земи се изселило, а в науката влиза терминът "Несъстоялата се цивилизация".

Според тях некрополът във Варна е най-старата преддържавна форма в Европа, съществувала преди повече от 5600 г. Там до днес учените все още не са открили селището на погребаните в некропола и разполагат с твърде малко данни за живота на неговото население. Но всички изводи тръгват оттук, в Караново.

Проучванията в могилата продължават и към откритията през 2009 година се прибавиха нови, като например уникален стъклен ритон и няколко колесници. Затова е и удачна идеята тук да бъде изграден център за проучване и популяризиране на античната кола, в който колесниците да се реставрират на мястото на откриването им. Вече са открити три четириколки и три двуколки.

Част от находките от могилата днес се намират в близка, специално построена за целта сграда.

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „Долината на тракйските владетели”. Филмът представя най-забележителните гробници и находките в тях от времето на траките в Долината на тракийските царе край Казанлък.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм