Археологическият музей при Българската академия на науките в София представя  материалната и духовна култура на племената и народите, населяващи днешните български земи от най-дълбока древност до 18-ти век.  Това е и едно от най-интересните за посещения места в идеалния център на съвременната българска столица.

Официално музеят е открит за публиката през 1905 година, в присъствието на княз Фердинанд. Днес експозицията му се помещава в сградата на Буюк джамия точно срещу Президентството, строена през ХV век. Това е една от най-старите запазени постройки в София и именно в нея се съхраняват находки от тракийски, гръцки и римски поселения.

Със своя фонд от 55 000 основни единици и над 300 000 монети, с ателиетата си за консервация и реставрация  на живопис, керамика, метал и камък, той е най-големият археологически музей в страната и един от най-големите в Европа.

Посетителят ще бъде смаян от изяществото на каменните саркофази на по няколко хиляди години, десетките статуи, сребърни и златни накити от Античността и Средновековието на днешните български земи. Тук са и едни от най-популярните и красиви тракийски и прабългарски съкровища...

През 1999-2000 година южният лапидариум и дворът пред него са преустроени в арт-кафе - допълнителна музейна услуга, присъстваща във всички модерни музеи.

Естествено е този музей да фигурира и в списъка на стоте национални туристически обекта на България, където е поставен под номер 68.

 

Археологически музей при БАН

София, 1000, ул.”Съборна” № 2

 

Работно време:

Лятно: 10,00-18,00 часа

Зимно: 10,30-15,30 часа

Почивен ден: понеделник

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „Сердика е моят Рим”.  Лентата разказва за периода от историята на Сердика (София), когато градът е бил любим на император Константин Велики и когато са били построени такива паметници като Ротондата, базиликата „Света София” и Константиновия квартал. За старата история на София ще научите повече и от филма „Символът на вярата. История на Сердикийския събор”.

 

100-те национални туристически обекта, намиращи се в София, включително всички важни музеи, са представени и в едноименната поредица от Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.

 

Текст  Телевизия Туризъм, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм