Ако се интересувате от живата природа, обичате нейните феномени и имате един уикенд на разположение, насочете своето внимание към рида Веслец северно от град Враца. Там има един уникален природен маршрут сред карстови форми на релефа по поречието на река Лиляшка и нейните малки притоци. Маршрутът е двупосочен с изходни пунктове селата Чирен и Лиляче и включва посещението на природните феномени Божи мост и скален лабиринт Пешкето.

Зради множеството карстови форми в района Българската асоциация по селски и екологичен туризъм работи заедно с местните власти за обособяването на своебразен ландшафтен парк „Понора” – по името на най-голямата водна пещера у нас, която също се намира в района.

Най-добре е да използвате като изходен пункт село Лиляче. От неговия край по поречието на Лиляшка река на изток тръгва туристическа пътека с обособени места за наблюдение, беседка за почивка и чешма с изворна вода. Веднага след селото в ляво от пътеката (северна посока) се намира скалният лабиринт Пешкето. Тук, на изключително малка площ - около 400 квадратни метра, природата е оформила удивителна плетеница от галерии, пещери, пропасти и скални мостове. На такова място човек се чуди къде свършва земята и откъде започва небето. В него в близко бъдеще ще бъде изградена мрежа от пътеки, стълби и наблюдателни площадки, така че човек наистина да може да се наслади на уникалността на скалния лабиринт.

Подобни скални структури представят изключително добре карстовият релеф в България. Карстовият релеф е съвкупност от форми, образувани върху лесно разтворими и излужени скали – обикновено варовици, доломити и мрамори. За неговото образуване причина са различни фактори – климатът, структурата и напукаността на скалите, неравностите на релефа, водата, въздухът и растителността.

Изненадващо вероятно би ви прозвучала информацията, че карстът заема близо 1/4 от територията на страната. Всъщност в България има над 2000 пещери и почти още толкова пропасти.

На около час път по поречието на Лиляшка река и преминавайки през Ловджийската чешма и едно стеснение на реката, наречено Тиганчето, ще попаднете на друга забележителност, носеща името Божия мост. Божият мост е лесно достъпен през всички сезони, но все още е почти неизвестен и рядко посещаван от любители на природата. Обявен е за природна забележителност през 1964 година.

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалният филм „Зона на пресичане”, посветен на карстовите образувания в рида Веслец, северно от Враца – скалният феномен „Божи мост” и скалният лабиринт „Пешкето”, съответно до селата Чирен и Лиляче.

 

Гледайте и рубриката „100 национални туристически обекта” на Телевизия Туризъм, която се излъчва ежедневно в рамките на информационния блок на телевизията „Туризъм инфо”.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм