На Стара планина или Балкана, е кръстен целият Балкански полоуостров. Не случайно – ридовете й преминават от запад на изток през цяла Бълария, като разделят страната на две части – северна и южна. И въпреки името си, това всъщност е най-младообразуваната българска планина.

Физикогеографски Стара планина е разделена на три дяла - Западен, Централен и Източен. Западната част се простира от Белоградчишкия до Златишкия проход и прилича на отворена дъга. Сред най-красивите природни забележителности в тази част са пещерите "Леденика", "Магурата", скалните феномени Лакатнишки скали и Ритлите... Тук е и величествения пролом на р. Искър. Всечен е на дълбочина от 200 до 500 м, а дължината му надхвърля 65 км. В западния дял на планината, във Врачанската планина е образуван един от природните паркове у нас – „Врачански Балкан”.

Най-високият връх в Стара планина е връх Ботев (2376 м). Той се намира в централния дял, където е образуван третият и най-голям национален парк у нас -  „Централен Балкан”. Това е и един от най-предпочитаните райони за пешеходен туризъм в България. Създаването на условия за пълноценен отдих, духовно обогатяване и почивка сред природата е една от основните цели на дирекцията на парка. Възможности за пренощуване в парка предлагат съществуващите хижи, заслони и почивни бази. На територията на Централен Балкан са разположени 20 туристически хижи с общ капацитет от над 1400 легла, които се стопанисват предимно от Български туристически съюз.

В централния дял има още един парк, този път природен – името му е „Българка”. В него са известните с исторически събития върхове Шипка и Бузлуджа, както и географският център на България в местността Узана. В подножието му са град Габрово и музеят на открито „Етъра”.

Източната част на Стара планина е най-ниска и сравнително широка от трите. Тя е раздвоена от долината на р. Луда Камчия. Южният клон включва Сливенска планина с най-високият връх за тази част ­ Българка ­ (1181 м), Тук е образуван и природния парк  „Сините камъни” - една от гордостите на град Сливен. Тук е и местността Карандила, където можете да научите повече за един от интересните етноси у нас - каракачаните.

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „Един кът от Стара планина: Райското пръскало”. Лентата представя един от най-красивите туристически маршрути в Национален парк „Централен Балкан” в района на резерват „Джендема” и стигащ до водопад Райското пръскало, хижа „Рай” и връх Ботев.

 

Следете и за другите заглавия на Телевизия Туризъм, посветени на Стара планина: „По поречието на Бяла река” , „Беклемето и Троянският проход” и „До Зелениковския манастир”.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм