Разположено сред красива градина с изглед към Северното българско Черноморие, текето на алевийския светец Акязълъ баба (и неговия християнски двойник Свети Атанас) е един от малко познатите, но изключително интересни архитектурни паметници у нас със силна етно-религиозна и културна натовареност.

Не случайно е името и на селото, в което се намира днес – Оброчище, недалеч от град Балчик. Този стар алевийски манастир (дервишка обител) днес е един вид изнесена експозиция на Историческия музей в черноморския град.

По своята архитектура текето на Акязълъ баба в Оброчище се родее с молитвените домове на Демир баба в местността Сборяново край град Исперих, на Отман баба в село Текето, Хасковско, и на Кадемли баба край село Графитово, Сливенско. То е уникален паметник на алевийската култова архитектура по българските земи от първата половина на 16-ти век. А стенописите в него, изографисани през ХІХ век, са обявени за недвижими културни ценности.

Изграждането на комплекса и оформянето му като стопанско-религиозна институция продължава няколко десетилетия и съвпада с управлението на султан Сюлейман Първи. За разлика от ортодоксалните мюсюлмански обители обаче молитвеният дом на Акязълъ баба остава средище на неортодоксални вярвания, представи и ритуали, обединени от знанието на алевизма - тайно шиитско учение, изповядвано от последователите на имам Али - братовчет и зет на Мохамед. Едва от втората половина на ХІХ век текето се превръща в двуобредно светилище, което се посещава от мюсюлмани и от християни.

Християните от своя страна почитат на това място св. Атанасий Велики. Те вярват, че някога тук е имало манастир, превърнат от мюсюлманите в дервишка обител, а св. Атанас бил убит от турците, за да защити своята вяра.

Днес от някогашния комплекс са запазени само две сгради: текето – или гробницата на светеца, и имаретът – мястото, където някога монасите вършели своите ритуали и приютявали всеки пътник, минал край тяхната обител.

В средата на текето е гробът на Акязълъ баба, покрит със сукно. Някога до него били сложени вещите на светеца, а днес той е обграден от даровете на поклонниците с място, предназначено за олтар и палене на свещи, каквито са характерни за изповядващите алевизма.  

Текст Стоян Радулов, снимки от Николай Василев, видео – Телевизия Туризъм

 

Теке на Акязълъ баба – село Оброчище

Лятно работно време:

09:00 - 17:00 ч. почивни дни - понеделник и вторник

Зимно работно време: само с предварителни заявки

 

Градски исторически музей - Балчик

Адрес: Балчик, ул. “Димитър Желев” №2,

Тел.: 0579 72 177