В южните склонове на Същинска Средна гора, в местността Орешака, на 3 км северно от днешното село Старосел, община Хисар, през 2000 г. бяха открити най-големите до момента тракийски храмове. В списъка на 100-те национални туристически обекти тези храмове са поставени под № 67.

Археологическите разкопки под Четиньова могила разкриват внушителен храм. Според откривателя му - д-р Георги Китов, той датира от края на V век и началото на IV век пр. н. е. и най-вероятно е бил гробница на тракийския владетел Ситалк (445-424 г. пр. Хр.) - мoгъщ цар на Одриската държава.

Новите проучвания на мястото обаче, извършени през лятото на 2009 г. от екип на Националния исторически музей (НИМ) под ръководството на д-р Иван Христов, показаха, че одриският цар Аматок ІІ (359-351 г. пр. Хр.) е построил храма в Четиньова могила и разположената в близост до него тракийска владетелска резиденция под връх Кози грамади.

Така или иначе храмът под Четиньова могила веднага впечатлява с неочаквано голяма ограда от каменни блокове. За построяването й и изграждането на централното и страничното стълбище, култовата площадка, както и за 15-метровия коридор към вътрешността са използвани над 4000 каменни блока, свързани с олово.

Коридорът води до представителна фасада с вход, широк 1,60 м. и очертан от плочи с пластична и цветна украса. Следват правоъгълна камера и кръгла куполна камера с диаметър 5,40 метра и височина 5,70 метра. В нейните краищата има 10 дорийски полуколони с цветни орнаменти. В тази камера личи изключителното майсторство на траките.

В близката могила „Хоризонт” пък бе открит единственият известен засега в България храм с колонада от тракийско време.

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм документалния филм „Тракийските храмове в Старосел”. Лентата сблъсква гледните точки на археолога Георги Китов и траколога Валерия Фол за предназначението на Тракийските култови комплекси край село Старосел.

 

Староселските храмове от времето на траките са представени и в Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм