В края на всяко лято по полетата на България започва една от най-сакралните селскостопански дейности – жътвата. За да сме честни, трябва да признаем, че жътвата ни въвежда в светилището на живота - там, където човек с двете си ръце извършва обредите на миросътворението. В старо време житните класове са се събирали на ръка, като са спазвани определени обреди и ритуали, пеели са се жетварски песни... Далеч, преди в полето да навлязат машините.

В Радомирското село Стефаново все още пазят обичаите на жътвата. Рано сутрин косачите подготвят нивите, след това идват жетварите. На-младата жена от тях зажънва първа под надзора на по-опитна. Жените правят просека, а тази на пръв поглед обикновена полска работа се извършва по строги правила. Има ритуален хляб, отделя се и „брадата” на нивата. Брадата представлява сплетени като женска плитка житни класове.

Отрязването на „брадата” прибирането й в хамбара до есенната сеидба е действие, насочено към осигуряване на подородие следващата година.

Колко хубаво го е описал Елин Пелин: „...Зад селото се ширеше надалече узрялото поле, позлатено от слънцето, украсено с тъмни кичести круши и сливаци, зелени храсталаци, тревисти синури, пълно с работници и жътварки. През полето се виеше път

Зад полето спокойно се синееха далечно разхвърлени планински върхове и заграждаха хоризонта. Над тях се пушеше малко памучно облаче и блестеше на слънцето като сребърно. Пред такава картина душата на човек  се разтваря лист по лист, като книга, и той неволно чете далечни, неясни и мили спомени, които го натъжават..."

Неизменна част от жътвата са типичните жетварски песни. Започната от една жена, друга й припява и така песента се носи от клас на клас над полето – химн и на тежкия жетварски труд, но и на надеждата за бъдеще.

Жетварството, такова, каквото е заснето от екипа на Телевизия Туризъм, е една от наистина запазените, но на изключително малко места традиции на българина. Традиция, която го връща към неговите корени, близко до земята.

 

Гледайте в програмата на Телевизия Туризъм поредицата фолклорни и етнографски материали в рубриката „Гласовете на България”. Тя се излъчва в рамките на информационния блок на телевизията „Туризъм инфо” преди всеки кръгъл час.

 

Следете и за документалния филм „Старовремска жътва” – за корените, историята, традициите, ритуалите и живите днес обреди по време на жетварския сезон в Радомирското село Стефаново. Една жива картина от едно българско време, построена с възстановка на обичая и стъпила на класически текстове от Йордан Йовков и Елин Пелин.  

 

Текст Телевизия Туризъм, редактор на терен Симеон Мильов, видео – Телевизия Туризъм, оператор Симеон Григоров, жетварската песен „Пладнина е брайно, тъжнина е” се изпълнява от Славка Сариева