TVT в YouTube
Виж България 1333.bg rating.bg

България – туристическа информация

Туристическите обекти в България – природни и културно-исторически, са хиляди. Най-важните от тях от 1966 г. са обединени в списъка „100 национални туристически обекта“, около който е изградено и организирано туристическо движение. През 2003 година списъкът е изцяло обновен, и се допълва постоянно с нови значими места. Развитият туризъм в страната дава възможност на всеки да се запознае с най-значимите туристически обекти в България, сред които най-известните природни феномени в страната, историческите местности, свързани с величието и съдбините на България, най-интересните архитектурни резервати, големите български манастири, най-високите планински върхове.

За някои от основните културно-исторически и природни забележителности в България са открити и действат информационни центрове. В тях за улеснение на туристите и посетителите е събрана по-важната туристическа информация за обектите, маршрутите, транспортните връзки и местата за настаняване.

Туристическото движение по места се организира и от Туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз. Те стопанисват някои от действащите хижи в българските планини.

България е страна, с изключително разнообразни климат и релеф. Климатичните сезони са четири: студена и понякога влажна зима със снеговалежи, топла и по-често влажна пролет, горещо, сухо лято и топла, слънчева есен. Средната годишна температура е 10,5°C.

Умерен климат - четири сезона

Мека зима - 0°C средна температура

Топло лято - 23°C средна температура

210 слънчеви дни в годината

Природните богатства на страната се опазват в 3 национални и 10 природни парка, в близо 90 резервата и стотици защитени територии. 20 % от територията на страната са включени в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Националните паркове на България са Пирин, Рила и Централен Балкан.

Природните паркове на България са Беласица, Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилиски манастир, Русенски лом, Сините камъни, Странджа и

Шуменско плато.

Основната парична единица е българският лев. Това е конвертируема валута, обвързана по силата на валутен борд с еврото по курс 2 към 1. В момента в обръщение са банкноти от емисии 1999 г., 2003 г. и 2006 г. За паричното обръщение и финансовата и банкова стабилност в държавата се грижи Българската народна банка.

1,99 BGN = 1 EURO * (* Курсът ежедневно се определя от Българската народна банка) 

България попада в зоната на Източноевропейското време – на + 2 часа от Гринуич. От 1979 година в страната е въведено лятно часово време. То започва в 3 часа в последната неделя на месец март и продължава до 4 часа в последната неделя на месец октомври.

Разстоянието, времето, обемите и тежестите в България се измерват чрез най-широко използваната система от единици в целия свят - метричната система SI (от френски Système International d'Unités).

Измерване на дължини:

1 км * = 0,621504 мили

Измерване на тегло:

1 кг * = 2,2045855 фунта

* База: Système International d'Unités

 

Измерване на температури:

-273,15 °С = 0,0 °K

0,0 °С = 273,15 °K

Температурен интервал: 1,0 °С или 1,0 °K

-17,777778 °С = 0 °F

0,0 °С = 32,0 °F

Температурен интервал: 1,0 °С или 1,8 °F

Напрежението в електрическата мрежа на страната е 220 волта и е регламентирано от Българския държавен стандарт.

В България съществуват спешни телефонни номера за безплатно повикване при нужда от всички стационарни и мобилни оператори. Вече е въведен и едининят европейски телефонен номер 112 за спешни повиквания, който работи във всички региони на страната.

Тел. 150 – спешна медицинска помощ

Тел. 160 – пожарна

Тел. 166 – полиция

Тел. 112 – универсален

Гледайте поредицата от късометражни документални филми „ТВТ представя България”, показваща филми с ударни послания и силна информативна насоченост, посветени на България. Тя се излъчва по няколко пъти на ден – преди и в края на дневната филмова програма, както и още три пъти през деня по ТВТ.

 

Следете и за клиповете от поредицата, посветена на 100-те национални туристически обекта на България. Клип за всеки един от обектите можете да гледате в рамките на информационния блок на телевизията „Туризъм инфо”, който се излъчва преди и след всеки документален филм. Ежедневно Телевизия Туризъм излъчва клипове за шест от 100-те национални туристически обекта.

 

100-те национални туристически обекта са представени и в едноименната поредица от Националния видео каталог на туристическите обекти в България, изготвен съвместно от екипи на See.bg и Телевизия Туризъм.