Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се заражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие“, проведена в Рио де Жанейро, след което Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да бъде датата за честването му.

От 1993 г. Световния ден на водата се отбелязва официално.

Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси, защото че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

Доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и следователно води до подобряване на човешкото благосъстояние и обратно – лошото им качество вреди на околната среда и човечеството.

Човешката дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история.

Много замърсители оказват негативно влияние върху качеството на водата в дългосрочен план, което застрашава човешкото здраве. Като резултат количеството питейна вода е значително намаляло. От болести, разпространявани чрез водата, умират над 1,5 милиона деца по света. Изчислено е, че над 2,5 милиарда души в света живеят без подходяща канализация.

Много по-евтино е да се предотврати замърсяването на водните ресурси, отколкото борбата с последиците от замърсяването. Опазването и поддържането на водните пространства осигурява устойчивост на екосистемните „услуги“ – блага като питейната вода, рибарство, отдих и туризъм.

 

Световният ден на водата 22 март предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до международните организации и гражданското общество, за опазване качеството на водата и живота на Земята.

…Защото опазването на водите от замърсяване е отговорност на всеки!