Започна поредният археологически сезон на късноантичния и средновековен град Мисионис край гр. Търговище. Проучванията ще бъдат съсредоточени в рамките на северния сектор на крепостта, където традиционно се изследва през последните археологически кампании.

В ръководния екип на разкопките са археолози от Регионален исторически музей-Търговище. Научен ръководител е археологът Стефан Иванов, главен уредник, а заместник-ръководител е Мирослав Георгиев, уредник в музея. Научен консултант е доц. д.и.н. Николай Овчаров.

Целите на екипа са проучване на жилищна сграда и отточен канал от периода  V – VI  век, както и на жилищна сграда от периода XIII – XIV век. Археологическите разкопки са финансирани от Община Търговище в размер на 50 000 лв. и спонсори. Предвижда се да продължат до средата на месец октомври.