През тези ноемврийски дни Хаджи Ангеловата къща грейна обновена и въздействаща с хубостта си. Щастливи сме, че това ражда искрена радост във всеки, който милее за оцелялото малко, но изключително ценно старинно наследство оставено от предците ни.

            Вървяхме дълго и с трудности към този важен момент. Навъртя се повече от десетилетие да търсим пътя и решението. От опитите да търсим финансиране чрез европейски програми през 2007 г., т.нар. Норвежка програма през 2014 г. до резултатните стъпки през 2018 – 2020 г., когато в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство бе изработен и съгласуван цялостен архитектурен проект, изпълни се и първият етап по ремонта на покривната конструкция. Усилията ни подкрепяха млади търговищки ентусиасти от местната културна общност и Община Търговище. Финансирането дойде от Министерство на културата и скромния бюджет на Регионален исторически музей - Търговище.

            Днес, с удовлетворение (и голяма доволна въздишка от постигнатото), отчитаме успешно реализиран втория важен етап от проекта „Консервация и реставрация на Хаджи Ангеловата къща в гр. Търговище, недвижима културна ценност с национално значение“. Приключиха всички дейности и процедури, както и работата на комисии и институции, оправомощени законосъобразно да приемат извършеното. Общата сума на всички разходи по изпълнението са на стойност 179 270 лв. Основната сума за финансиране получихме от Министерство на културата в размер на 172 876 лв. по програмата за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията. Реализирани бяха дейности по консервация и реставрация на фасади, дограма, декоративни елементи и външни настилки. Изпълнител бе

фирма „Стройкомерс – ТТ“ ЕООД от гр.Търговище, избран след процедура на обществена поръчка.

          Така направихме поредната важна стъпка към поетапното спасяване на недвижима културна ценност с национално значение, забележително свидетелство за възрожденския град Търговище, българския архитектурен гений, амбициите и желанието за напредък на неговите жители, за силата и непреклонния им дух в трагични времена. Къщата възстанови своя въздействащ външен вид на безопасна, представителна сграда и своеобразно лице за града ни и държавата.

            Създадени са условия за преминаване към последния трети етап от реализацията на работния проект за консервация и реставрация на Хаджи Ангеловата къща. Той е насочен към интериорите, дейности по стени, стенописи, дърворезбените тавани, холкели, парапети. Регионален исторически музей - Търговище предвижда да търси отново финансова подкрепа от Министерство на културата, чрез програмата за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности и от Община Търговище. Предвиждаме и стъпки към  актуализирана музейна експозиция, съответстваща на съвременните условия и изисквания.

            Екипът на Регионален исторически музей – Търговище изказва благодарност към изпълнителите на дейностите по проекта, на всички, които бяха съпричастни към Делото и на всички Вас, наши съграждани, които гледате с позитивизъм и споделяте своята радост от плодовете на нашите усилия, което ни дава сили и увереност да продължим.

 

х х х х х

 

             Домът на видния търговец Хаджи Ангел Хаджи Друмев е най-представителният паметник на местната възрожденска жилищна архитектура от средата на ХІХ в. Разположен е почти в началото на възрожденския квартал Варош. Собственикът хаджи Ангел търгувал с тъкани. Имал кантори в Цариград и Манчестър. Красивата възрожденска сграда е построена и зографисана от тревненски майстори през 1863 г. Впечатлява с кобиличния фронтон на красивата лицева фасада, под еркера на която е изписана годината на построяване с цветна украса. Има богато вътрешно пространствено оформление с модерни за времето архитектурни детайли в стил „алафранга“ и зидано отопление. Въздействащи са дърворезбеният таван и художествено изписаните холкели. Хаджи Ангеловата къща е ценно и важно свидетелство за прочутия традиционен ескиджумайски (търговищки) панаир, както и за трагичните януарски дни на 1878 г., преживени при Освобождението на града.

             След Освобождението в старинната сграда живее със своето семейство Петър Шишманов, учител и директор на класното училище. В къщата се ражда и израства неговият син д-р Христо Шишманов, дипломат и публицист, генерален консул в Париж и Женева (1942-1946).

             През 1955 г. Градският народен съвет - Търговище откупува Хаджи Ангеловата къща, за да я превърне в музей. Оттогава сградата е ключова за оформения музеен комплекс. Днес в нея се намира етнографската експозиция на музея, която богато илюстрира значимостта на панаира, поминък, демография, бит, традиции и обичаи на местното население (християни - хърцои, капанци, преселници - балканджии, тракийци и шопи; мюсюлмани - турци и алиани, каракачани и роми). От десетилетия къщата е културен център, в който се представят книги, театрални представления, музейни анимации, тематични изложби, възстановки на обичаи, концерти.