Да е мирна и честита, плодовита!

Златен клас на нива,

голям грозд на лозе,

жълт мамул на леса,

червена ябълка в градина!

Да кажем, дружина -

ДА БЪДЕ!

 

На Игнажден музеят бе посетен от скъпи гости - коледари.

Малчуганите от III-та група „Слънчо“ на ОДЗ „Пчелица“ 

ни поздравиха и благословиха.

ДА БЪДЕ!