Сто години ни делят от , а пътят на развитие на града, за да достигне сегашния си блясък и известност, е дълъг и изпълнен с трудности. Благодарение на природните дадености, както и на находчивостта, знанията и упорития труд на плеяда от именити личности, Варна започва своето изграждане като курорт от национално и международно значение и нито за миг не спира да надгражда, за да бъде на нивото на световните морски курортни градове.

 

В процеса на нейното разрастване и усъвършенстване се наблюдава един вечен стремеж да се пазят традициите на предците, но в същото време градът да бъде неделима част от съвременния свят, да бъде модерен и актуален. Точно този привлекателен и многолик образ на града прави Варна магнетична дестинация за туристи от всички кътчета на света.

 

Така в началото на своя нов туристически век Варна – лятната столица на България, тръгва по пътя на най-големият в страната център, който приема туристи през всички четири сезона.

 

Това е и посоката на развитие, която следва Община Варна – съвременен подход в развитието на туристическата индустрия, модерна маркетингова концепция, активно презентиране на дестинация Варна, за да се наложи градът като престижна европейска дестинация за целогодишен туризъм.